Våra tjänster – Kommun

Microdeb digitaliserar betal- och beställningshanteringen på skolor och inom den övriga kommunala verksamheten

Läs mer

Skolor

Styr pedagogiska måltider
Rätt registrering, debitering och underlag för pedagogiska måltider är en förutsättning för att att få kontroll över förmånen och undvika ofullständiga underlag, missförstånd och felaktigt utnyttjande. Dessutom slipper både skolan och de anställda risken för skattetillägg.

Enkel registrering och debitering
Varje måltid eller köp registreras med någon form av identifikation, exempelvis id-kort, mobil eller passertagg. Registreringen går mycket snabbt, flödet ökar och köerna minskar. Debitering görs automatiskt via laddat kort, löneavdrag eller faktura.

Ordning på underlag och redovisning
Att använda Microdeb skolsystem innebär att varje transaktion kopplas till en identitet. På så sätt kan alla transaktioner följas. Underlag lagras digitalt och i enlighet med gällande regler och myndigheters krav på redovisning. Detta ger transparens och tar bort risken för skattetillägg.

Minimera svinnet
Microdeb skolsystem ger full kontroll över vem som äter, hur många som äter, om och i så fall hur mycket varje person ska betala. Med systemet får skolan bort överproduktion, obehörigt ätande och felaktiga eller missade debiteringar. Att minska svinnet kan också ge betydande miljöeffekter.

Digitalisera betal- och beställningshanteringen inom kommunhuset

Betal- och beställningar inom kommunhuset
Många av de kommuner vi besöker har ofta manuella rutiner för att beställa mat och fika till sammanträden. Själva beställningen görs över telefon, mejl eller handskrivna lappar. Därefter bekräftas beställningen av mottagaren som i sin tur lägger in den i systemet. Följesedlar skrivs ut och lämnas till ansvarig. Det är en omfattande process och mycket tid läggs på att svara på frågor, leta underlag, kartlägga deltagare och syfte samt sammanställa faktureringsunderlaget.

Microdebs digitala lösningar för betal- och beställningslösning gör det enkelt att hantera beställningar, kontering, attestering och faktureringsunderlag. Vårt system integreras med kommunens egna ekonomisystem, alla beställningar görs på webben och underlaget lagras digitalt och är sökbart. Filer för internfakturering skapas och skickas automatiskt till ekonomiavdelningen. Varje beställare kan själv ha kontroll på sin beställningshistorik och kan checka av mot fakturan som kommer i ekonomiportalen.

Dela i sociala medier

Dela i sociala medier

Välj område du är verksam inom

 

Näringsliv, organisation och restaurangföretag

Enkel hantering och fler affärsmöjligheter

Microdebs betallösning ger en användarvänlig och snabb hantering av betalningar och beställningar samt effektiviserar administrationen vilket minimerar kostnader och möjliggör merförsäljning i restauranger och caféer.

arrow

 

Landsting - Äldreboenden och sjukvård

Spara pengar och förenkla köp

Microdebs betallösning gör det enkelt för vårdtagare, anhöriga, personal och externa besökare att göra köp med olika typer av betalmedel. Systemet förenklar och minimerar administrationen vilket frigör resurser och ger kostnadsbesparingar.

arrow

Kommun: Skolor och övrig kommunal verksamhet

Digitalisera hantering och debitering av pedagogiska måltider

Vi gör det möjligt att digitalisera hanteringen, administrationen och debiteringen av pedagogiska samt icke pedagogiska måltider i skolan. Systemet skapar en kostnadseffektiv och miljömässig måltidsplanering som minimerar matsvinn och kan även anpassas till kontroller av behörigheter och betalningsmedel vilket skapar en trygg och säker verksamhet.

arrow

Restaurang, event & catering

Merförsäljning och ökad kundlojalitet 

Microdebs betal- och beställningslösning minimerar restaurangköer och skapar en trivsam gästupplevelse. Med förladdade kundkort kan restauranger erbjuda specifika lojalitetsfördelar i from av rabatt eller digitala kuponger. Med enklare beställningsrutiner för företags catering och privatkonsumtion, sparar ni både tid och skapar möjlighet till merförsäljningen.

arrow