Våra tjänster – Kommun

Microdeb digitaliserar betal- och beställningshanteringen på skolor och inom den övriga kommunala verksamheten

Läs mer

Skolor

Styr pedagogiska måltider
Rätt registrering, debitering och underlag för pedagogiska måltider är en förutsättning för att att få kontroll över förmånen och undvika ofullständiga underlag, missförstånd och felaktigt utnyttjande. Dessutom slipper både skolan och de anställda risken för skattetillägg.

Enkel registrering och debitering
Varje måltid eller köp registreras med någon form av identifikation, exempelvis id-kort, mobil eller passertagg. Registreringen går mycket snabbt, flödet ökar och köerna minskar. Debitering görs automatiskt via laddat kort, löneavdrag eller faktura.

Ordning på underlag och redovisning
Att använda Microdeb skolsystem innebär att varje transaktion kopplas till en identitet. På så sätt kan alla transaktioner följas. Underlag lagras digitalt och i enlighet med gällande regler och myndigheters krav på redovisning. Detta ger transparens och tar bort risken för skattetillägg.

Minimera svinnet
Microdeb skolsystem ger full kontroll över vem som äter, hur många som äter, om och i så fall hur mycket varje person ska betala. Med systemet får skolan bort överproduktion, obehörigt ätande och felaktiga eller missade debiteringar. Att minska svinnet kan också ge betydande miljöeffekter.

Digitalisera betal- och beställningshanteringen inom kommunhuset

Betal- och beställningar inom kommunhuset
Många av de kommuner vi besöker har ofta manuella rutiner för att beställa mat och fika till sammanträden. Själva beställningen görs över telefon, mejl eller handskrivna lappar. Därefter bekräftas beställningen av mottagaren som i sin tur lägger in den i systemet. Följesedlar skrivs ut och lämnas till ansvarig. Det är en omfattande process och mycket tid läggs på att svara på frågor, leta underlag, kartlägga deltagare och syfte samt sammanställa faktureringsunderlaget.

Microdebs digitala lösningar för betal- och beställningslösning gör det enkelt att hantera beställningar, kontering, attestering och faktureringsunderlag. Vårt system integreras med kommunens egna ekonomisystem, alla beställningar görs på webben och underlaget lagras digitalt och är sökbart. Filer för internfakturering skapas och skickas automatiskt till ekonomiavdelningen. Varje beställare kan själv ha kontroll på sin beställningshistorik och kan checka av mot fakturan som kommer i ekonomiportalen.

Dela i sociala medier

Dela i sociala medier

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 

 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannad kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 

 

Landsting & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 

 

 
Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor 
 
– Effektivsera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider