Ystad gymnasium nyttjar Microdebs betallösning

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

På Ystad gymnasium finns det två skolcaféer. För den som önskade handla i dessa fanns det tidigare endast två betalalternativ. Swish eller kontanter.

Ystad gymnasium gjorde en genomlysning av läget och fann att de betalalternativ man nyttjade var både kostsamma, ineffektiva och till viss del även en säkerhetsrisk. Utifrån denna insikt såg man över vilka möjligheter som fanns, där såväl det kostsamma Swishalternativet som det utdaterade kontantsystemet kunde ersättas.

Utöver förbättringspotentialen i caféerna gjorde Ystad gymnasium bedömningen att det fanns skäl att leta efter ett bättre sätt att hantera personalens måltider i skolmatsalen. Det tillvägagångsätt som tidigare gällde var att personalen köpte kuponger som sedan löstes in i samband med måltiderna. Denna process ansågs medföra en onödigt resurskrävande administration. Vilket Ystad gymnasium önskade slippa.

Utöver nämnda önskemål hade Ystad gymnasium ambitionen att få ett mervärde på de passerkort de sedan tidigare valt att investera i – genom att använda dessa som betalmedel.

I jakten på en aktör som kunde hjälpa till att råda bot på samtliga dessa utmaningar fann Ystad gymnasium Microdeb. Efter ett antal konstruktiva samtal var parterna överens.

 

Denna lösning levererar vi till kunden:

Ystad gymnasium använder sig av Microdebs molntjänst vilket innebär att all drift och underhåll sköts av Microdeb. Därutöver har gymnasieskolan installerat tre stycken kassaterminaler. En i varje café samt ännu en i skolmatsalen. I de terminaler som placerats i caféerna kan elever och skolpersonal snabbt och enkelt betala med hjälp av sina passerkort. 

Terminalen i skolmatsalen fyller samma funktion. Skolans personal kan smidigt betala för sin lunch med hjälp av sitt passerkort via kassaterminalen i matsalen.

Korten laddas smidigt på med pengar via Microdebs webbaserade kortladdningsfunkton. Detta innebär att korten kan laddas via såväl dator som surfplatta eller smartphone.

 

 

 

Arbetar du i en kommunal verksamhet och är nyfiken på hur Microdeb kan skapa värde hos er?

Klicka här

 

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]