Microdeb – Simplifying payments

Vårt varumärke

Läs mer

Microdebs varumärke

Vi vill ge människor och organisationer tid att fokusera på sin kärnverksamhet. Vägen dit går via vår kostnadseffektiva och enkla betal- och beställningslösning. Våra värderingar baseras på glädje och lönsamhet.

Det är i första hand genom våra värderingar, vilka vi är samt vad vi avser uträtta som vi definierar Microdebs varumärke. Strävan efter att skapa glädje och lönsamhet för kunder, medarbetare och andra som har en relation med Microdeb är stark och ligger till grund för de beslut vi fattar.

Först och främst är det alltså genom våra värderingar och dess avspegling i den praktiska verkligheten som Microdebs varumärke känns igen. Men även vår grafiska varumärkesidentitet är central i sammanhanget. Denna identitet utgörs av vår logotyp samt våra färger. 

Microdeb är ett skyddat varumärke

Varumärket Microdeb är skyddat i hela EU och det är inte tillåtet att använda vår logotyp för publicering utan vårt medgivande. Vidare förutsättningar för publicering av Microdebs logotyp är att dess estetiska utformning och innebörd respekteras. Det är sålunda inte tillåtet är beskära, justera färg eller på andra sätt förändra logotypen.

Har du fått vårt medgivande? Hämta vår logotyp här:

Om Microdebs logotyp

Vår logotyp är en illustrativ bild av vår roll och funktion på marknaden. Den konnotativa betydelsen av cirkeln vid vårt företagsnamn är, det för Microdeb så viktiga, slutna betalsystemet. Medan den mindre, ifyllda cirkeln betyder att Microdeb är en vital del av en process i vilken en önskvärd betalsituation uppstår.

Kontakt

Har du frågor kring Microdebs varumärke, logotyp eller användandet av densamma? Då går det alldeles utmärkt att kontakta oss, så hjälps vi åt att räta ut dina frågetecken.

Telefon: 031-742 49 00

Mail: info@microdeb.se