Microdeb växer

 

 

Läs mer

 

 

Välkommen Markus

Vi kan glädjande nog konstatera att Microdeb växer. Det framgick tydligt av förra veckans intervju med Microdebs utvecklingschef Jim Molander. Utöver att Microdebs befintliga avdelningar, både breddas och spetsas till, ser vi också nya ”avdelningar” ta form. Ett exempel på detta är Microdebs ökade satsningar på marknadsföring som resulterat i att Markus Dalström, som arbetat deltid på Microdeb sedan november 2018, kommer att kliva upp på heltid från och med i sommar. Nedan följer en kort intervju med Markus.

Markus Dalström

Markus Dalström

Hur ser din yrkesmässiga bakgrund ut?

Min yrkeshistorik är av förklarliga skäl förhållandevis kort. Parallellt med min deltidstjänst på Microdeb läser jag sista terminen på en kandidatutbildning i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Under min studietid har jag försökt lära mig så mycket som möjligt om kommunikation och marknadsföring, vilket inneburit att jag varvat studier med ett antal frilansuppdrag samt en kortare projektanställning som content manager på konsultföretaget m:CUB. Innan studietiden arbetade jag under ungefär ett år som vikarie i skolans värld.

Hur kommer det sig att du valde att börja jobba på Microdeb?

Jag fick en riktigt god känsla av Microdeb mer eller mindre direkt. Gissningsvis beroende på att jag tidigt fick klart för mig att Microdeb är på väg framåt. När jag sedan insåg att det fanns välgenomtänkta planer kring vart bolaget är på väg – samt hur man avser nå dit, ökade trivseln och motivationen ännu mer. Så när jag fick frågan om jag var intresserad av att fortsätta på Microdeb efter min examen var det inget svårt beslut att ta.

Var tror du att Microdeb befinner sig om 5 år?

Det är förstås alltid svårt att förutspå hur något kommer att se ut flera år framåt i tiden. Men med tanke på den mentalitet, de planer och det hårda arbete jag ser bland bolagets medarbetare varje dag tycker jag att det finns riktigt goda skäl att tro på en ljus framtid. Det ska bli grymt spännande att se och vara en del av framstegen som otvivelaktigt väntar för Microdeb. Förhoppningsvis kan vi hjälpa många fler organisationer att fokusera på sin kärnverksamhet framöver. Jag ser med särskild spänning fram emot att vara en del av Microdebs arbete för att spara tid, pengar och resurser åt landets kommuner. Som tidigare kommunanställd är jag väl medveten om effektiviseringsbehoven som ofta finns inom kommunerna.

Kommun, skola & äldrevård
 
           – Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
       – Automatisera interna debiteringar
 
         – Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 

 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]