Lunchbetalning via löneavdrag – 3 punkter att ha koll på

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

I de fall en personalrestaurang finns att tillgå i anslutning till en arbetsplats krävs en genomtänkt plan för hur lunchen ska betalas. Är den högst ordinära kortbetalningen rätt väg att gå? Ska man möjliggöra Swish-betalning? Eller ska man rentav förlita sig på den gamla trotjänaren kontanter?

Det finns förstås för- och nackdelar med alla alternativ. Men oro för svidande transaktionskostnader, tröga köer och bristande säkerhet gör att många verksamheter önska komma ifrån de alternativ som nämns ovan.

Ett tillvägagångssätt som ofta lockar är betalning via löneavdrag. Att snabbt verifiera sin identitet och därmed godkänna att lunchens kostnad dras från lönen är ett betalalternativ med uppenbara fördelar. Snabba transaktioner, som leder till bra flyt i eventuella köer är sannolikt den största fördelen.

Oavsett vilket betalalternativ som väljs medföljer ett antal frågor som det gäller att ha bra svar på. I denna text väljer vi att fokusera särskilt på just betalning via löneavdrag. Nedan följer fyra punkter att ha i åtanke för den verksamhet som önskar möjliggöra detta betalsätt för sin medarbetare.

 

1. Verktyg för verifikation

Hur säkerställer ni att avdraget sker från rätt persons lön? I en del fall knappar man in eller uppger en personlig kod för att registrera den anställdes köp. Ett annat mycket vanligt och uppskattat alternativ är att redan befintliga verktyg, så som passer-kort/tagg används för att registrera köp. Genom att taggen/kortet blippas upprätthålls ett bra transaktionstempo samtidigt som risker, så som att fel kod trycks i, inte blir verklighet.

 

2. Saldokoll

För den anställde är den faktiska betalningen förvisso en senare fråga. Oro för ”notans” storlek kan skjutas på framtiden. Men det är trots allt rimligt att tänka sig att lunchätarna vill hålla koll på hur stor reducering som är att vänta vid nästa lön. Hur kan man hjälpa de anställda att hålla koll på sitt saldo? Ett alternativ är att tillkännage saldot på kvittot i samband med köp, ett annat är att se till att det finns någon form av digitalt format där möjlighet att logga in och spåra sina köp ges.

 

3. När och vad ska den anställde äta?

Lagas maten i era lokaler, beställs den in? Oavsett så behöver restaurangpersonalen vanligtvis veta hur många som ska äta, och i en del fall: vad som ska ätas. Att exempelvis registrera sitt köp med hjälp av ”passer-tagen” är som sagt ett sätt förbättra flödet i själva restaurangen. Men hur väl förberedda är ni inför de steg som bör ha föregått betalning/registrering?

 

Mer information om Microdebs erbjudande för verksamheter inom näringsliv och organisation?

Klicka här

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]