Tim Bohman, Kundansvarig

 

 

 

Läs mer

 

 

Lär känna Tim Bohman

Intervjun i skriftligt format

 

Berätta lite kort om dig själv och din roll:

Tim Bohman heter jag, jobbar som kundansvarig på Microdeb. Jag har vart med på bolaget i snart tre år. Min roll innebär naturligtvis daglig kontakt med kunder, både nya och befintliga. Det sker en hel del dialog med partners. Målet med min roll är att försöka hjälpa Microdebs kunder att hitta rätt lösning för sin verksamhet, för att förenkla i deras vardag. 

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det roligaste är att se vilken effekt våra lösningar faktiskt har ute hos våra kunder. Vi har trots allt en bred produktportfölj och kunder med väldigt olika problem. Så det tycker jag nog är det i särklass roligaste.

Vilken är den största utmaningen?

Med tanke på att det sker väldigt mycket inom betallösningsbranschen så är det en utmaning att hela tiden säkerställa att jag själv, men även vi som bolag håller oss up to date med vad som händer. Naturligtvis är det en utmaning att säkerställa vilka behov och önskemål våra kunder har vad gäller ny funktionalitet, samt förmedla det in i den egna organisationen så att vi hela tiden är på tårna och ligger steget före.

Vad motiverar dig?

Jag motiveras framförallt av att vara ute och träffa kunder både våra befintliga kunder, som har en väldigt stor vana av att arbeta med våra lösningar, men även att vara ute och träffa kunder som inte använder vår lösning idag för att försöka kartlägga vilka utmaningar som finns, och tillsammans försöka hitta en väg framåt som i slutändan kommer att hjälpa dem att få det lite enklare i vardagen. 

Var befinner sig Microdeb om fem år?

Jag tror att Microdeb har en väldigt ljus framtid framför sig, med tanke på den planen vi har som bolag med ny och förbättrad funktionalitet så ser jag att vi på ett väldigt bra sätt kommer att kunna möta våra kunder behov, både nu och framöver.

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider