Presentkortsförsäljning på rätt sätt – tillsammans med Microdeb

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Vi på Microdeb har ägnat de senaste inläggen åt att, i generella termer reflektera över för- och nackdelar (mest för) med presentkortsförsäljning. Något vi i denna text avser följa upp, genom att konkretisera vad Microdeb erbjuder i sammanhanget.

Microdebs presentkortslösning används med fördel som en ”delfunktion” av vårt betalsystem, men det går också bra att integrera lösningen mot ett annat kassa- eller ekonomisystem.

Varför Microdebs presentkortslösning?

Microdeb erbjuder en prisvärd lösning med funktioner som i den praktiska verkligheten innebär stor affärsnytta för de företag som använder lösningen.

Följande argument tydliggör varför just vår lösning är att föredra

  1. Sälj presentkort som kan användas i alla era restauranger. Med Microdebs presentkortslösning kan era kunder köpa presentkort på en enhet och använda det på en annan. 
  2. Förskottsintäkter. De flesta aktörer som tillhandahåller presentkortslösningar ”håller” pengarna när presentkort köps, och betalar ut dem månadsvis eller årsvis. Microdeb rör aldrig pengarna utan de kommer det säljande företaget till del omgående.
  3. Periodrapporter. Varje månad skickas en rapport från systemet ut till våra kunder. Rapporten innehåller allt som kortutgivaren behöver för att få en fullständig överblick av alla presentkort och innehåller exempelvis uppgifter om sålda/inlösta presentkort under perioden, kortskuld och avslutade kortkonton. Rapporten används bl.a för avstämning och clearing mellan olika affärsenheter.

För mer information om Microdebs presentkortslösning 

Klicka här

Det är uppenbart att vi talar i egen sak här. Tveklöst ligger det i vårt intresse att få omvärlden att uppfatta just vår lösning som den bästa och mest prisvärda. Med det inte sagt att vi försöker ge en förvriden bild. Absolut inte. Det är vår bestämda övertygelse att vår presentkortlösning besitter förutsättningar att öka lönsamheten i ditt företag.

Två personer som troligtvis är helt och fullt ointresserade av hur Microdebs produkter uppfattas är krögarna Peter Orrmyr på Familjen Orrmyr och Andreas Zetterdahl, grundare av Blackstone Steakhouse.

Den som tänker sig att dessa herrar kan ge en mer objektiv bild av läget får hemskt gärna ta del av deras uppfattning om Microdebs presentkortslösning

Intervju med Andreas Zetterdahl, Blackstone Steakhouse.

Familjen Orrmyrs resonemang om beslutet att samarbeta med Microdeb.

Om du istället vill fördjupa dig ytterligare kring förutsättningarna för presentkortsförsäljning tillsammans med Microdeb klicka:

Här

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]