Microdebs löfte i stormen

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Få av oss kunde förutse den oerhört svåra situation vi alla har fått att förhålla oss till. Det är ett tveklöst och fullt naturligt faktum att många känner djup oro, för vår egen eller en anhörigas hälsa, för huruvida våra mest grundläggande behov kommer kunna tillfredsställas imorgon och dagen därefter.

Av förklarliga skäl är oron särskilt stor för alla de människor som försörjer sig genom att arbeta i restaurang- och hotellbranschen. Vi på Microdeb, som har en stor mängd kunder i denna bransch känner stark sympati för våra kompisar på restauranger och hotell runt om i landet. Vi är alla offer för den ovissa stormen som Coronavirusets intåg har orsakat. 

I denna text ska vi från och med nu, i alla fall försöka koncentrera oss på det som faktiskt går att påverka. Vi tror att våra kunder klarar sig utan att vi uttrycker våra sympatier. Men vi vet att de inte klarar sig utan intäkter. Låt oss därför prata om en nyckelspelare i krisen.

Om vi kan bidra till att minimera skadan så vill vi till varje pris göra det

Det handlar förstås om presentkort. Microdeb har tjatat mycket om presentkortsförsäljningens förtjänster de senaste månaderna. Och med tanke på omständigheterna förefaller det vara en god idé att fortsätta med den saken. Ett argument som vi ofta lyft fram är det faktum att en förskottsintäkt genereras när ett presentkort säljs. Tills för några veckor sedan var det att betrakta som en ”trevlig bonus”, nu är det snarast en förutsättning för restaurangernas fortlevnad.

Vårt presentkortstjat kommer alltså att fortsätta, men det kommer att anta en lite annan form. Snarare än att försöka övertyga någon att ta steget och satsa på en presentkortslösning kommer vi att koncentrera oss helt och hållet på dig som redan är Microdebkund.

Att stötta befintliga kunder är även i vanliga fall Microdebs viktigaste uppgift. Men nu mer än någonsin, är vi fullt upptagna av att försöka finnas tillhands för våra kunder. Om vi kan bidra till att lindra våra kunders smärta i denna prövande tid tänker vi göra det.

Sälj en upplevelse ­som kan avnjutas längre fram

När en hel värld plötsligt uppmanas att undvika gemensamhetsytor är det inte konstigt att den som säljer upplevelser får problem. Det bästa sättet att trots rådande situation utvinna intäkter borde rimligtvis vara att i så hög grad det någonsin går, marknadsföra och sälja presentkort. Vi får utgå ifrån att det kommer en tid efter Covid-19, en tid då de många människornas vilja att äta, dricka, umgås och uppleva kommer att vara mycket stor. Det ligger i vår natur att längta efter det som inte står till vårt förfogande just nu. Därmed borde det finnas en stor efterfrågan på presentkort. Microdebs expertis kretsar kring hur utgifter kan minimeras och intäkter maximeras genom effektiva betallösningar. Vi uppmanar våra kunder att använda oss i denna stund. Vårt löfte till er är att vara mer tillgängliga, flexibla och lösningsorienterade än någonsin. Om vi kan hjälpa till så ska vi hjälpa till.

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]