Hantering av kuponger och listor stjäl tid från gästerna och maten

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Hantering av kuponger och listor stjäl tid från gästerna och maten

Trots en allt mer digitaliserad vardag, så ser vi fortfarande en stor mängd kommuner, landsting samt privata företag som fortfarande använder sig av lunchkuponger och listor i matsalarna för att debitera för personalens ätande. Det är svårt att på ett enkelt och smidigt sätt erbjuda sina anställda ett förmånligare pris på dagens lunch eller andra måltider under dagen. Inte allt för sällan så säljer man kuponger i olika färger, olika storlek eller att man helt enkelt river av ett hörn på kupongen för att särskilja vem som skall betala ett visst pris och vem som skall betala ett annat.

Kupongerna skall köpas in, delas ut till de anställda, tas emot igen och sedan skall flertalet timmar läggas varje månad för att utföra löneavdrag. Detta är en väldigt tidskrävande hantering som många av våra kommuner, landsting och privata företag tampas med varje dag.

Det är inte helt ovanligt att man som anställd tappar bort sitt kuponghäfte, glömmer det någonstans eller som också är vanligt förekommande, att den råkar hamna i tvättmaskinen…

Vad är då anledningen till detta?

Som vi ser det så beror detta troligtvis till stor del av att man ej känner till vilka möjligheter som finns för att komma ifrån denna tidskrävande manuella hantering, samt att kuponger och listor i matsalarna är ett sådant djupt rotat arbetssätt som ofta inte ifrågasätts – i vilket fall inte innan man börjar gräva djupare i hur många arbetstimmar som läggs varje månad just på denna hantering.

Vilka är lösningarna?

För att ersätta kuponger och listor så använder sig Microdebs kunder ofta av sitt befintliga passerkort, sin passertagg eller exempelvis en QR-kod i sin smartphone som betalmedel. Antingen laddas sin värdebärare på med pengar via webben eller i en kassa, alternativt sker betalning mot löneavdrag. I vilket fall så innebär detta stora besparingar, och tiden kan istället läggas på maten, merförsäljningen och kunderna.

Kontakt

Känner ni igen er i dessa utmaningar? Det allra bästa sättet att få ordning på detta är att inleda samtal med textens författare, Tim Bohman, Key Account Manager på Microdeb. 

Telefon: 070-289 29 03

Mail: tim.bohman@microdeb.se

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]