Microdebs skolkort

Tryggt och effektivt

Läs mer

Trygga och smidiga betalningar med Microdebs skolkort

Vi befinner oss i ett tidevarv där saker och ting förändras i ett rasande högt tempo. Betalmedel som tidigare betraktats som självklara tycks hela tiden bli allt mindre relevanta. Även om förändring kan vara utmanande och påfrestande handlar det ofta och till stor del om förbättringar. Att tids- och energikrävande alternativ läggs till handlingarna är i grunden positivt.

När betalmedel av olika skäl upphör att vara relevanta behöver de förstås ersättas av andra. Ett sammanhang där förändringen kan komma att gå särskilt snabbt den kommande tiden är i skolcaféer. Med tanke på det förslag som verkar vara på väg att genomföras – där mobiltelefoner troligtvis kommer att förbjudas i landets skolor kommer ett mycket vanligt förekommande betalmedel att försvinna. Swish.

Därutöver blir kontanter som betalmedel hela tiden ett mindre önskvärt alternativ. Att hantera kontanter tar mycket tid och kraft i anspråk. Dessutom utgör kontanthantering en säkerhetsrisk för cafépersonalen.

Ett mycket smidigt och kostnadseffektivt alternativ för skolcaféer är att låta caféernas konsumenter betala med Microdebs skolkort.

Detta kort laddas på via Microdebs webbaserade kortladdningsfunktion, antingen av eleven själv eller av elevens föräldrar. Utöver att vara ett smidigt alternativ för både skolan och eleven innebär detta upplägg goda möjligheter för föräldrar att ha insikt i och inflytande över elevernas konsumtion.

 

För mer information om vilket värde Microdeb kan skapa i er verksamhet

Klicka här

[gravityform id=”6″ title=”true” description=”true”]

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]