Det beror på. Om det är meningen att läraren ska utöva sina pedagogiska färdigheter tillsammans med eleverna under skollunchen, är det helt rätt att erbjuda läraren gratis skollunch. Om läraren däremot inte har tillsynsskyldighet ska lunchen betalas för.

En NO-lektion om kretsloppet kan bli till en härlig fortsättning på lektionen om odling och näring runt lunchbordet. Den pedagogiska lunchen kan också handla om att bygga relationer mellan barnen och de vuxna.

När ska lärare och skolpersonal betala för lunchen?
Elise arbetar som lärare på en skola där man valt att tillhandahålla vår webbapp Microdeb Me med tillhörande self-service-betalterminal. Tre dagar i veckan har hon tillsynsskyldighet för sin klass och då bjuder skolan henne på lunchen. Övriga två dagar förbeställer hon lunch via vår webbapp Microdeb Me. På skolans restaurang är det dyrare med “take-away” (80 kr) än att “äta här” (30 kr). Något som går stick i stäv med hur traditionella restauranger arbetar. Skolan vill med denna prissättning uppmuntra lärarna att äta i matsalen (även om de inte har tillsynsskyldighet) för att skapa en lugnare lunchmiljö.

Andra skolor har valt ett system om att erbjuda även de lärare som inte har tillsynsskyldighet fri lunch. I dessa fall förmånsbeskattas den fria lunchen via löneavdrag för läraren eller skolpersonalen.

Biljetter, sönderklippta lappar och kuponger
Vår medarbetare Bo Nilsson berättar att många skolor han besökt, i sin roll som säljare, använder ett analogt system med biljetter, sönderklippa lappar eller kuponger. Det kan så klart ha sin charm med en fysisk biljett som man uppvisar för att erhålla fri lunch. Men ur ett ekonomi- och klimatperspektiv finns det stora vinster med att digitalisera. Våra systemlösningar erbjuder automatisk bokföring och löneavdrag. Det är också möjligt att erbjuda betalning i matsalen utan en fysisk kassa. Vår webbapp Microdeb Me erbjuder både kort och swishbetalning direkt i mobilen. Du kan också förbeställa vilket minskar på svinnet för köket. Vi erbjuder också self-service-terminaler.

Vi på Microdeb har lång erfarenhet av att tillhandahålla behovsanpassade systemlösningar för kassasystem. Hör gärna av er till oss om att betala med app i matsalen eller våra övriga tjänster.