Lika delar service- och affärsnytta

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

I en välfungerande verksamhet finns det minst ett bra svar på frågan ”vad är syftet med detta?” – i förhållande till varje satsning och åtgärd. Nu mer än någonsin behöver de flesta av oss vara varsamma och noggranna med våra resurser. Det vi gör av gammal vana, som ingen riktigt kan motivera, det som tar tid och pengar i anspråk utan att ge något värde tillbaka, det behöver vi lämna därhän. Det är av stor vikt att utrymme lämnas till det som gör tydlig, faktiskt nytta.

Med denna något nitiska utgångspunkt är det på sin plats att frågan ”vad är syftet med detta?” ställs i relation till Microdebs produkter. I denna text fokuserar vi på vår nya vendingmodul. Oavsett om din verksamhet redan använder produkten, eller om ni överväger att göra det bör frågan kunna besvaras på ett tydligt, övertygande sätt. Glädjande nog finns det två, precis lika starka argument för varför ”Grit” är en lösning som de allra flesta verksamheter skulle ha nytta och glädje av att prioritera.

 

Service

En vendingmaskin är i sig ett mycket bra alternativ för den som vill ställa lättare tilltugg och dryck till sin personals förfogande. Att för en rimlig peng kunna fylla på depåerna framåt eftermiddagen utan att behöva lämna arbetsplatsens lokaler är ofta mycket uppskattat. Att dessutom göra det med hjälp av Microdebs vendingmodul Grit stärker serviceaspekten betydligt. Detta eftersom transaktionerna går mycket snabbare och smidigare än vid ordinär kredit- eller kontokortsbetalning, exempelvis genom att betalning via passerkortet – som personalen ofta har nära tillhands – blir möjligt. Dessutom ges vanligtvis valmöjligheten att antingen betala via förladdat kort, eller mot löneavdrag.

 

Affärsnytta

Ett annat, icke desto mindre viktigt perspektiv är naturligtvis affärsnyttan. Bemannade kiosker på arbetsplatser, avsedda för personal och besökare är ofta svåra att ”få ekonomi i”. Även om verksamheterna ofta betraktar det som en service snarare än något som ska generera vinst är det ohållbart med en kiosk som år efter år går back.

Ett betydligt mer lockande alternativ bör vendingförsäljning med hjälp av Grit vara. Det ger personal och besökare samma möjligheter, men enklare och till en väsentligt lägre kostnad. Detta upplägg ger istället goda förutsättningar för att ”kiosk-varuförsäljningen” ska bli en vinstaffär, inte minst med tanke på hur lite av ekonomiavdelningens tid den efterföljande administrativa hanteringen tar, något som förstås också behöver tas med i beräkningarna.

För att sammanfatta: På vilket sätt kan Microdebs vendingmodul gör nytta i din verksamhet? Att hjälpa företag att erbjuda sin personal och sina besökare ökad service och därmed, trivsel. Samt att hjälpa företag och organisationer att ta vara på en möjlighet, som alltför ofta och helt i onödan belastar ekonomin istället för motsatsen.

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]