Se till att vara förberedda när plastkortens tid är förbi

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Än så länge används plastkort i många situationer i våra vardagsliv. Funktioner som exempelvis betalning, identifikation på gym och lån av böcker på bibliotek fyller plastkorten fortfarande förtjänstfullt.

Ett annat sammanhang där plastkorten är vanligt förekommande är vid köp av presentkort. Att få ett plastkort där ett belopp laddats på och där man som konsument bara kan lämna in kortet i kassan för att därefter njuta av det som köpts skulle troligen de flesta beskriva som smidigt och praktiskt.

Samtidigt vet vi att allting förändras med tiden. Aldrig har plast som material haft lägre status än nu. I mängder av sammanhang arbetar människor stenhårt med att ta fram lösningar och produkter som kan ersätta plasten. Oaktat hur man resonerar i denna fråga tror vi på Microdeb att det finns en stor poäng i att vara förberedd på hur olika situationer ska hanteras när plastkortens tid är förbi.

Beträffande presentkort ser vi redan nu flera effektiva och välfungerande lösningar, där plastkorten inte behövs. Ett mycket bra alternativ är att sälja och lösa in presentkort med hjälp av Microdeb, vilket leder till ökade förskottsintäkter samtidigt som ni är väl förberedda inför den omställning som förr eller senare kommer att äga rum.

 

För mer information om hur ni kan förbereda er inför framtiden

Klicka här

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider