Presentkort

Öka förskottsintäkter genom att sälja presentkort

Läs mer

Ökade förskottsintäkter och minimal administration

Att sälja presentkort är ett vanligt tillvägagångssätt för de som vill öka sina förskottsintäkter. En klok idé, tycker vi på Microdeb som samtidigt vill poängtera att presentkortsförsäljning likt nästan allt annat är förenat med både med möjligheter och utmaningar. Fördelarna bestående av ökad merförsäljning samt intäkter i förskott väger tungt, inte minst om nackdelarna elimineras.

De utmaningar som vi menar bör tas i beaktning är först och främst den mycket tidskrävande administration som försäljning och inlösen av presentkort tenderar att resultera i. Handlar det dessutom om fysiska presentkort innebär det arbetsuppgifter för personalen som tar tid i anspråk. Microdeb tror att de viktiga värdena glädje och lönsamhet går att utvinna ur de flesta situationer och sammanhang. Ett effektivt sätt att nå dit är att exkludera nackdelarna med, exempelvis att sälja presentkort – och enbart åtnjuta fördelarna. Ett utfall som är fullt möjligt för den verksamhet som investerar i Microdebs presentkortslösning.

 
För att utmaningarna med att sälja presentkort ska övervinnas, och fördelarna utvinnas, erbjuder vår lösning:
  • Fler enheter
  • Periodrapporter för enkel avräkning
  • Ökade intäkter i förskott
  • Kundwebb – värde & giltighetstid
  • Försäljning via webb & kassa
  • Möjlighet till automatisk distribution av digitala presentkort vid försäljning
  • Inlösen via kassa
  • Inlösen och administration via webb
  • Inga transaktionskostnader

[gravityform id=”6″ title=”true” description=”true”]

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]