Sälj presentkort i Ystad, låt kunden använda det i Luleå

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

För ungefär två veckor sedan berättade vi att drygt 80 % av de som besöker en restaurang med ett presentkort, konsumerar för ett högre belopp än vad presentkortet innehåller.

Det finns flera goda argument för att presentkortsförsäljning är ett uppenbart effektivt sätt att öka företagets intäkter. En återkommande brasklapp från vår sida är att det är viktigt att säkerställa att presentkortsförsäljningen hanteras på rätt sätt. Med syfte att utveckla vår syn på ”rätt sätt” bygger detta inlägg på ett hypotetiskt exempel där olika hantering ger kolossalt olika utfall på kort och lång sikt.

Ett krav snarare än en förmån

För de restaurangoperatörer som bedriver verksamhet på flera adresser finns det en förväntan att vara särskilt uppmärksam på.

Till följd av det stora utbud av effektiva presentkortslösningar som numera finns, förväntar sig konsumenterna att kunna köpa presentkort på en restaurang, för att därefter nyttja det på en annan restaurang, inom samma företag.

Om konsumenten under ett besök i grannstaden (eller längre bort för den delen) nekas köp med sitt medtagna presentkort kommer frustration att uppstå. Den primära konsekvensen av presentkortförsäljningen riskerar således att bli frustrerade kunder. Vilket knappast är önskvärt. Att sälja presentkort skulle ju leda till ökade intäkter och inte tjafs…

Det hypotetiska exempel vi just nu använder oss av kan hanteras på två sätt.

För mer information om Microdebs erbjudande för verksamheter inom restaurang, event och catering

Klicka här

Besvikna kunder, inga kunder eller nöjda kunder?

Det går att hoppa över presentkortsförsäljning helt. Det troligaste utfallet blir då att konsumenten i detta exempel inte äter i er restaurang, utan någon annanstans. Vilket ju skulle betyda att:

  1. Ni slipper hantera kundens besvikelse.
  2. Ni går miste om intäkterna då ”kunden” inte längre är er kund.

Ett annat, i våra ögon bättre alternativ är att man säljer man presentkort, på rätt sätt. Det skulle innebära att:

  1. Kunden kan betala med sitt medhavda presentkort.
  2. Restaurangen utvinner intäkter här och nu.
  3. Kunden får en positiv upplevelse och besöker gärna restaurangen igen – restaurangens intäkter ökar på lång sikt.

Vår uppmaning är därmed följande: Sälj presentkort – men gör det på rätt sätt.

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]