besegrar du ”fullt-hus-paradoxen”

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

I vårt senaste inlägg, det som handlade om lunchrestaurangernas kamp om besökarna etablerade vi begreppet ”fullt-hus-paradoxen”. Med det menar vi den paradox som uppstår när välbesökta lunchrestauranger får problem med långsamma köer, och deras möjligheter att erbjuda kunderna vad de vill ha (exempelvis bekvämlighet och en trevlig stund), därmed försvinner. Något som inte sällan leder till att kunderna gör detsamma.

I denna text kommer vi koncentrera oss på hur du besegrar denna paradox, så att ”goda tider” inte ska behöva betraktas som en hint om att sämre tider är att vänta.

 

Vilka alternativ finns?

En väg att gå för den som vill komma underfund med problematiken är att helt enkelt vara så in i bänken bra, i övrigt. Visst, folk gillar inte att köa bort sin ofta ganska korta lunchrast. Men om maten är alldeles oerhört lockande, eller om den är häpnadsväckande prisvärd kan nog merparten av besökarna hacka i sig en längre stund i kö än vad de tänkt sig.

Detta alternativ är dock inget vi rekommenderar då det ställer exceptionella krav på kvalitet inom det område som har till uppgift att kompensera för köfrustrationen. Att erbjuda en produkt som är av uppenbart högre kvalitet än konkurrenternas, eller som är väsentligt mer prisvärd är svårt. Det ligger i sakens natur, vore det enkelt hade alla gjort det. Och då hade det per definition blivit svårt igen.

Ett annat alternativ skulle kunna vara att se över betalsteget. Går det att korta ner de 10 ­– 20 sekunder som det uppskattningsvis tar för en transaktion med bankkort?

 

Detta är det bästa alternativet

Glädjande nog finns det flera sätt att korta transaktionstiden på. Och för en lunchrestaurang är det allra smartaste sättet att erbjuda gäster som arbetar i närheten ett så kallat förladdat kundkort. Det, i kombination med exempelvis en obemannad kassaterminal innebär fler ytor för betalning, ett totalt sett mycket snabbare transaktionstempo och att de (potentiella) nackdelarna med att din lunchrestaurang är välbesökt upphör, då det likhetstecken som ibland finns mellan mycket gäster och långa köer suddas ut.

Som grädde på moset innebär detta tillvägagångssätt ytterligare uppsidor. Exempelvis möjliggör det prissättning på individnivå och stöd för lojalitetsprogram, vilket är ett mycket värdefullt sätt att stärka relationen ytterligare till de kunder som besöker dig regelbundet.

Så. Så besegrar du ”fullt-hus-paradoxen.

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider