Våra tjänster – Restaurang, event och catering

Öka intäkter & lojalitet utan administration med slutet betal- & beställningssystem

Läs mer

Effektivare & billigare än konto- och kreditkort

Lägg er tid på maten, kunderna och merförsäljningen. Inte på administration, redovisning och fakturering. Arbeta smart, håll kostnader nere och öka intäkterna. Om ni har ett vanligt kassasystem och inte ett betal- & beställningssystem från Microdeb, då kan det vara svårt att förstå hur mycket effektivare och enklare det faktiskt kan bli.

Microdeb såg en lucka i betalbranschen redan för många år sedan. En lucka som vi sedan dess arbetat för att fylla. Medan många andra systemleverantörer fokuserar på att sälja hårdvara, betalkortsterminaler, betalväxlar och inlösenavtal, försöker Microdeb effektivisera de debiteringar andra leverantörer helt tycks ha missat. Något som är minst lika viktigt och som passar utmärkt i framförallt:

 • Caféer/restauranger i företagskluster som vill erbjuda lojalitetspriser till företagskunder och anställda.
 • Restaurang- & krogkoncerner samt eventbolag som vill öka merförsäljning av presentkort och minska administration.
 • Mindre cateringföretag som vill minska administration av beställningar till företag.

 

Verksamheternas vanligaste utmaningar

Krångliga beställningsrutiner
 • Begränsade öppettider
 • Telefon, mail eller handskrivna lappar
Många gäster under kort tid
 • Långa köer
 • Hastigheten i betaltransaktioner går för långsamt
Merförsäljning & kundlojalitet
 • Nyttja lönsamma lojalitetskoncept
 • Hitta merförsäljningsmöjligheter
 • Öka intäkter
Manuell administration
 • Fakturahantering
 • Presentkortshantering vid försäljning & inlösen 
 • Hantering av fysiska presentkort

Hur hjälper Microdeb er att lösa dessa utmaningar?

Läs mer

Snabbt och smidigt för alla inblandade

Restauranger/caféer i företagskluster sluter ofta avtal med närliggande företag som får specialpriser när de kommer och handlar. Det smidigaste sättet att hantera en sådan situation är genom ett representationskort från Microdeb eller att den anställde kan handla per automatik med sitt passerkort, på löneavdrag utan någon administration för någon av parterna. Ett annat vanligt alternativ är att gästerna får ett kundkort som de själva kan ladda på via webben och få lojalitetsfördelar. Många restauranger/caféer inom denna sfär ser ett behov av att betalningarna skall gå snabbt och sätter då upp en obemannad kassaterminal från Microdeb som gästerna kan betala med dessa betalmedel i. Nedan följer lite ytterligare information om dessa betalmedel:

 

Förladdade kundkort

 • Ökade intäkter i förskott
 • Ökad lojalitet
 • Stöd för lojalitetsprogram
 • Prissättning av artiklar på individ- eller gruppnivå
 • Snabba köp & minskade köer
 • Kundwebb – Saldo & händelser
 • Kundwebb – Ladda via webb & mobil
 • Ladda via kassa

Läs mer

 

Lön- & representationskort

 • Förenklar för den anställde
 • Snabba köp & minskade köer
 • Prissättning av artiklar på individ- eller gruppnivå
 • Ökar merförsäljningen
 • Automatiserade debiteringar
 • Stöd för subventionering
 • Passar alla kassa-, passer-, lön- & ekonomisystem
 • Minskad administration

Läs mer

Fysiska eller digitala presentkort – Passar alla kassasystem – Minimal administration

Verksamheter inom restaurang- event och catering som vill öka merförsäljningen och boosta sina intäkter i förskott brukar vilja sälja presentkort. Ofta är eftergifterna tunga att hantera i form av tidskrävande administration, inte minst vid försäljning av presentkort som ska kunna nyttjas på flera affärsenheter. ”Clearing & settlement” är en utmaning för fördelningarna av kostnader som uppstått vid laddning & inlösen av presentkort på olika affärsenheter. Att hantera beställningar av fysiska presentkort kan också vara tidskrävande. Fler och fler går mot att vilja sälja presentkort via sin hemsida. Nedan följer information om hur Microdebs presentkortslösning kan hjälpa er att få bukt med dessa utmaningar:

Presentkort

 • Anslut fler enheter
 • Periodrapporter för enkel avräkning
 • Ökade intäkter i förskott
 • Kundwebb – värde & giltighetstid
 • Försäljning via webb & kassa
 • Möjlighet till automatisk distribution av digitala presentkort vid försäljning
 • Inlösen via kassa
 • Inlösen och administration via webb
 • Inga transaktionskostnader

Läs mer

Digital beställningstjänst – automatiserar beställningar

Cateringföretag har under många år försökt vara effektiva vid sin leveransplanering till företag och har därmed haft som mål att eliminera alla handskrivna lappar, telefonsamtal, mail och annat som gör anspråk på stora mängder tid och energi. Ytterligare exempel på arbetsuppgifter som ibland står i vägen för effektiviteten är hantering av fakturor. Utmaningarna är tuff och svåra, men går att lösa. Nedan följer lite information om hur effektiviteten ökar med Microdebs beställningslösning:

Läs mer

Restaurang- & cateringföretag
 • Bättre möjligheter till produktionsplanering
 • Ökad försäljning
 • Stöd för leveranstider baserat artiklar
Ekonomi
 • Korrekta underlag för bokföring av försäljning
 • Möjlighet till uppdelade faktureringsunderlag fördelat på kundföretag och individnivå
Konsument
 • Beställer när det passar
 • Tjänsten är öppen dygnet runt
 • Mindre risk för fel och missförstånd

[gravityform id=”6″ title=”true” description=”true”]

Referenser

Till stor del handlade beslutet att samarbeta med Microdeb just om det. Möjligheten att eliminera administration. I det avseendet hittade vi inget bolag som kunde erbjuda oss bättre förutsättningar än Microdeb.

Peter Rasmussen, VD på Bolagskompaniet.

Läs kundcase

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]