Våra tjänster – Regioner

Digitalisera betal- & beställningshanteringen och öka lönsamheten

Läs mer

Öka lönsamheten – trots hård konkurrens

Lägg er tid på maten, merförsäljningen och kunderna. Inte på administration, redovisning och fakturering. Arbeta smart och håll kostnaderna nere för att öka lönsamheten och minska resursbehovet. 

De av Sveriges regioner som driver egna verksamheter inom restaurang & café möter tuffa utmaningar med lönsamheten. Åtminstone de regioner som inte använder Microdebs betallösningar. Skälet till svårigheterna är den lavinartade ökningen av konkurrens som ägt rum de senaste åren. Ökad valmöjlighet för konsumenterna innebär tuffare krav på caféer och restauranger. Om långa köer och dåligt flyt präglar regionernas café- och restaurangverksamheter blir resultatet att den hungriga medarbetaren/besökaren går ut på gatan och söker upp ett annat alternativ. 

Microdebs fokus är att hjälpa regionerna att öka sin lönsamhet trots denna konkurrens!

Idag används vårt betal- & beställningssystem för att låta anställda och gäster betala i personalrestauranger & caféer på ett snabbt och smart sätt med Microdebs bemannade & obemannade kassaterminaler, genom löneavdrag & förladdade kundkort. Microdebs betal- & beställningssystem fungerar även som kassasystem och kan ta emot traditionella betalmedel vid behov.

Verksamheternas vanligaste utmaningar

Många gäster under kort tid
  • Långa köer
  • Hastigheten i betaltransaktioner 
  • Inte tillräcklig tid till återhämtning för personalen
Lönsamhet
  • Svårt med lönsamheten då konkurrensen ökat
  • Bristfällig genomströmning
Manuell administration
  • Samla in följesedlar och kvitton
  • Uträkningar för löneavdrag
  • Kartläggning av deltagare och syfte vid representation
Krångliga beställningsrutiner
  • Begränsade öppettider
  • Telefon, mail eller handskrivna lappar

Hur hjälper Microdeb er att lösa dessa utmaningar?

Läs mer

Microdeb Cloud Services – en helhetslösning

Du kanske oroar dig för att det krävs många olika system för att kunna hantera samtliga ovan nämnda utmaningar? Lugn, vi har lösningen på det i vår helhetslösning Microdeb Cloud Services där det finns lösningar samlat för samtliga utmaningarna under ett paraply men i flera olika moduler!

 

Effektiv beställningshantering och noll administration

Tack vare Microdebs centrala betal- & beställningssystem kan ni eliminera all administration vid beställningar och leveranser av mat och fika. Samtidigt kan ni låta gästerna beställa när och var de vill, utifrån de leveransregler som passar er. Det enda som behövs är Microdebs ordermodul, ni är igång på nolltid och slipper hantera beställningar i form av handskrivna lappar eller telefon- och mailbeställningar. Microdebs ordermodul kan även hjälpa er att samla in följesedlar & kvitton, kartlägga syfte & deltagare vid representation samt hantera kontering och sammanställa fakturaunderlag. All information finns lagrad och samlad på ett ställe.

 

Kortare köer och snabba debiteringar

Om ni investerar i ett betalsystem från Microdeb eller kopplar på Microdebs betaltjänster på ert befintliga kassasystem så kommer debiteringarna i restaurang & café gå snabbare och köerna bli kortare. Vilket resulterar i att genomströmningen blir bättre och fler hinner handla hos er. Placera exempelvis ut obemannade kassaterminaler och låt gästerna betala med sitt passerkort/passertagg via löneavdrag eller som representationsköp, helt automatiskt utan administration. Eller låt gästerna betala med förladdade kundkort i fysiskt eller digitalt format, och erbjud därmed de mest trogna kunderna lojalitetsfördelar.

 

Ökad lönsamhet och bättre återhämtning för sjukvårdspersonalen

Genom att effektivisera betalningar och beställningar enligt ovanstående lösningar kan regionerna öka sin lönsamhet. Detta då Microdebs lösningar bidrar till att minska köerna i restaurangerna & caféerna. Kortare köer resulterar i att färre går ut på gatan utanför sjukhusområdet för att handla mat. Vilket ökar antalet betalande besökare och därmed lönsamheten. Regionen blir även mer effektivt och behöver färre resurser för att hantera beställningar av representation & rekvisition från både måltidsenheten och från ekonomi-/redovisningsenheten. Dessutom innebär kortare köer ökad trivsel för sjukvårdspersonalen då de ges bättre möjligheter att – i lugn och ro få i sig en måltid innan nästa arbetspass.

[gravityform id=”6″ title=”true” description=”true”]

Referenser

Sahlgrenska universitetssjukhuset:
Ett betal- och beställningssystem för
32 000 personer

Läs kundcase

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]