Region Kronoberg

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Det välfungerande samarbetet mellan Microdeb och Region Kronoberg sträcker sig många år tillbaka. I flera av Region Kronobergs verksamheter har Microdebs betallösningar nyttjats i över tio år. Och nu står samarbetet i begrepp att fördjupas ytterligare.

– ”Det stämmer, den lösning vi nyttjat ända sedan 2006 har vi varit riktigt nöjda med. Samtidigt börjar den kännas en smula omodern. Så det känns bra att uppgradera till molntjänsten”, säger Mats Johansson på Region Kronoberg.

Trots att de anställda på Region Kronoberg på det stora hela varit tillfreds med Microdebs produkter har allt fler tecken på att den befintliga lösningen börjar bli till åren synts till. Ett sätt på vilket systemet inte längre anses räcka till är att dess administratörer är låsta till en och samma adminstatörsdator. Region Kronoberg har som önskemål att komma ifrån detta och istället kunna hantera systemet från valfri skärm, något som kommer att bli verklighet tack vare den stundande uppgraderingen.

De fördelar som varit ett faktum under hela samarbetsperioden, exempelvis god genomströmning i lunchrestaurang och café samt sparsamt med administration kommer att bestå, dessutom kommer flertalet förtjänster därutöver att tillkomma.

Modernare och säkrare 

En stor fördel med uppgraderingen är att lösningen kommer att levereras som molntjänst, något som innebär att Microdeb har goda möjligheter att snabbt och smidigt se till att plattformen är i gott skick. För Region Kronoberg innebär detta att intern drift och underhåll av plattformen inte längre kommer att behövas. Det kommer alltså innebära ännu bättre möjligheter för Microdeb att hålla plattformen modern, säker och driftsäker.

Sammanfattningsvis kommer uppgradering leda till att Region Kronoberg får en bättre lösning som man kan ägna mindre tid och resurser åt att arbeta med. Något som ligger helt i linje med Microdebs målsättning, att hjälpa företag och organisationer att få större utrymme att lägga sina resurser på kärnverksamheten.

Microdeb tackar Region Kronoberg för förtroendet och ett gott samarbete!

Nyfiken på Microdebs lösningar för verksamheter inom region och landsting?

Tryck här

[gravityform id=”7″ title=”true” description=”true”]

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]