Region Halland uppgraderar till Microdebs molntjänst

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

I flera av Region Hallands verksamheter har man sedan ett antal år tillbaka nyttjat Microdebs betallösning, vilket har inneburit att de anställda kunnat betala för sin lunch med hjälp av på förhand laddade e-legitimationskort. Denna lösning har tillfredsställt kundens behov förtjänstfullt de senaste åren.

Men även bra lösningar blir med tiden omoderna. Då Region Hallands medarbetare vid ett flertal tillfällen identifierat svårigheter i hanteringen av systemet, inte minst för nyanställda inleddes en dialog mellan representanter från Region Halland och Microdeb där det gemensamma målet var att komma underfund med de utmaningar som förekom.

Vi förstår att du vill fortsätta läsa om Region Hallands uppgradering. Men om du mot förmodan vill ta en paus i läsandet och ta reda på hur Microdeb kan skapa liknande värde i din organisation:

Tryck här

Som tidigare fast bättre

Samtal parterna emellan ledde fram till slutsatsen att kunden önskade fortsatt tillgång till de funktioner som underlättat så mycket genom åren, men i ett modernare format. Detta önskemål låg till grund för att Microdeb och Region Halland nu är överens om en uppgradering, där det system som hittills använts kommer att ersättas av Microdebs molntjänst.

Att uppgradera till molntjänsten innebär ett stort antal fördelar som ligger helt i linje med kundens önskemål. Exempelvis slipper Region Halland nu ansvaret för all typ av drift, som istället kommer att hanteras av helt och hållet av Microdeb. Att lösningen levereras som molntjänst innebär goda möjligheter för Microdeb att erbjuda en plattform som ständigt hålls uppdaterad, och säkerställer att Region Halland får en modern, snabb och tillförlitlig betallösning.

Vidare fördelar med Microdeb Cloud Services är att det nya moderniserade BackOffice-verktyget kan administreras från valfri smartphone, dator eller surfplatta. På så vis slipper användandet av plattformen – som tidigare – vara låst till en specifik dator. Dessutom rymmer den nya plattformen förbättrad funktionalitet samt ett mer användarvänligt gränssnitt.

Såhär säger kunden om beslutet

”Vi valde att uppgradera då det är enklare att få fram statistik med bra överskådliga diagram. Det är enklare att variera försäljningen, köp 3 betala för 2 som exempel. Vi får en bättre överblick över sortimentet och kan då också hålla ett mer korrekt sortiment. Det är lättare att ta bort de produkter vi inte använder”, säger Maria Persson områdeschef på Region Halland.

[gravityform id=”7″ title=”true” description=”true”]

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]