Vad händer om leverantören får problem?

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Microdeb fortsätter att resonera kring presentkortsförsäljning. Denna gång med fokus på risker och potentiella problem. Tidigare i veckan publicerade vi en text som handlade om de intäkter som genereras av presentkortsförsäljning.

I den texten slog vi bland annat fast att det blir allt vanligare att restauranger, caféer, butiker och andra som ägnar sig åt presentkortsförsäljning tar hjälp av en extern aktör. Motivet är vanligtvis att man vill slippa administrationen av försäljning och inlösen av presentkorten.

Smart, javisst – men inte riskfritt

Vi är fullt medvetna om att vi är part i målet. Att vi själva är just en sådan ”extern aktör” som vi argumenterar för att butiker, köpmannaföreningar, restauranger, event- och cateringföretag bör ta hjälp av.

Men kanske är det just därför vi är övertygade om att verksamheter i nämnda branscher har så mycket att vinna på ett upplägg likt de vi resonerar kring ovan. Vi har sett åtskilliga exempel det positiva värde som uppstår.

Samtidigt är det omöjligt att bestrida att ett samarbete med en extern part också innebär en risk för företagen som säljer presentkorten. Riskerna, och den skada de i värsta fall kan resultera i bör belysas och resoneras kring, för endast genom medvetenhet och planering går det att undkomma problemen.  

 
Läs också: Presentkort – är det värt det?

 

Deras problem – våra problem?

Att låta presentkortförsäljningen administreras hos ett annat företag är, som vi brukar slå fast, behagligt och effektivt. Men självklart kräver det ett stort mått av tillit gentemot företaget man samarbetar med. Riskerna som uppstår när den som säljer presentkort lämnar ifrån sig hanteringen bör varken underskattas eller överskattas.

Så vilka är riskerna egentligen? Även här handlar det givetvis om intäkter. Riskerna kan sammanfattas genom denna texts rubrik: ”Vad händer om leverantören får problem?”

Ponera att följande upplägg föreligger: Er presentkortsförsäljning administreras via en samarbetsparts system. Intäkterna som genererats av försäljningen betalas ut till er, månatligen eller årsvis. Så länge allt går enligt plan är det inget större fel på ett sådant tillvägagångssätt.

Men, vad händer om leverantören exempelvis får ekonomiska problem? Om betalningsförmågan av olika skäl upphör och era intäkter senareläggs eller uteblir? Risken är att en sådan situation slår hårt mot era kunder och följaktligen er verksamhet.

Denna risk aktualiserar frågan om i vilket skede intäkterna komma er till del. Nu har den största risken med att samarbeta med en aktör likt oss, synliggjorts. I nästa inlägg fokuserar vi på hur riskerna kan övervinnas.

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]