Pris efter person

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Prissättning är alltid ett intressant ämne. Oavsett om man driver en restaurang eller annan vinstdrivande verksamhet är intäkter såklart helt nödvändiga. Målet är förstås att de ska vara så stora som möjligt, både på kort och lång sikt. Och någonstans där börjar ämnet bli riktigt spännande. I den avvägning som behöver göras, mellan goda resultat idag och imorgon.

Nyckeln är att å ena sidan sätta priser på en tillräckligt hög nivå för att tillräckliga intäkter ska genereras vid det enskilda tillfället, samt att å andra sidan prissätta på en så pass låg nivå att den betalande kunden kan tänka sig att komma tillbaka imorgon.

Många aktörer på restaurangområdet verkar vara av åsikten att kundens vilja att återkomma är av större vikt än intjäningen vid det enskilda tillfället, även om det som sagt är en balansgång som behöver hanteras noggrant. Vad grundar vi vårt antagande om att restaurangerna tycks prioritera kundlojalitet på? Jo, att vi ofta hör hur restaurangägare önskar kunna prissätta artiklar på grupp- eller individnivå.

Logiskt och klokt tycker vi. Att förunna den ständigt återkommande gästen ett lite lägre pris är ett sätt att stärka incitamenten för vederbörande att äta hos er, ytterligare. Dessutom är det också ett bra sätt att göra sig känd som en restaurang som visar sina flitigaste besökare uppskattning, vilket i sin tur kan leda till fler och nya gäster.

För information om vad Microdeb erbjuder på detta område 

Klicka här

”Det låter ju bra, men hur ska vi…?”

Tillhör du dem som tycker att det är angeläget att vara lojal mot de lojala? Bra, men kanske är du lite fundersam kring hur det ska hanteras rent praktiskt? Det kan förefalla en aning krångligt att hålla koll på vilket pris som ska gälla för vilken person. Att förvänta sig att restaurangpersonalen ska känna igen gästerna och ha koll på allt kring individuell prissättning låter inte som en framkomlig väg. Kanske går det att lösa genom dokumentation, men även det låter lite besvärligt. Att restauranger avsäger sig några kronor per lunch med syfte att befästa gästernas lojalitet är en sak, att som en konsekvens därav behöva ägna åtskilliga timmar i veckan åt dokumentation är något annat.

 

För att ni ska kunna fokusera på maten

Microdeb har, föga förvånande, ett förslag på hur denna lojalitetsknut kan lösas upp. Vi föreslår att ni använder er av ett slutet betalsystem, som möjliggör betalning via ett kundkort, alltså ett kort som kunderna kan ladda med pengar via sin mobiltelefon i ett kundwebbgränssnitt, och därefter betala för sin lunch. Den beskrivningen låter föga unik, men det unika här består i den differentierade prissättning som regleras i systemet. Det betyder att väl på plats i restaurangen är det bara för gästen att betala enligt de villkor som bestämts.

Om personalen inte behöver hålla koll på vilka rabatter eller andra förmåner som gäller vilka kunder kan de istället fokusera på att tillaga och servera bra mat. Microdebs ambition är att ni ska ha en genomtänkt och välfungerande prissättning och betalhantering, men utan att behöva ägna tid åt den. Detta eftersom vi tror att varje verksamhet mår bäst när personalen får ägna sig åt sitt kärnuppdrag. 

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]