Undvik att stå kvar på perrongen när tåget sätter fart igen

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Mycket tyder på att vi fortfarande befinner oss mitt i krisen. Och kanske är det för tidigt att börja sammanfatta vad den här våren gjort med oss. Kanske är det också i tidigaste laget att rikta blicken framåt och resonera kring vad som komma skall. Samtidigt, frågar vi oss, vart ska vi annars blicka?

Vi skulle naturligtvis kunna skriva många, långa rader om all den smärta som Coronakrisen har orsakat. Men vår bild är att det perspektivet är omskrivet så det räcker. Så vi väljer istället att stanna upp vid något som, mitt i allt elände, faktiskt är riktigt häftigt. Människans förmåga att ställa om.

 
Frågan är när ­– svaret är troligtvis aldrig

Vi ser hur våra vänner i restaurangbranschen ständigt hittar nya sätt att hålla verksamheterna igång, allt ifrån försäljning av presentkort och hämtmat till hemleveranser och samarbeten med lokala butiker. I butikerna ställer man om och flyttar runt för att minska smittorisken, samtidigt som gymnasieskolor runt om i landet föreslår det ena kreativa förslaget efter det andra på hur sistaårselevernas studentexamen ska firas.

Ingen vet hur länge den här situationen kommer att fortgå, men vi vet att människor klarar av att ta till sig nya realiteter. När krisen slutligen ligger bakom oss kan vi förutsätta att mycket kommer att bli som vanligt. Samtidigt är det viktigt att förstå att en del förändringar är permanenta. Frågan ”när blir allt som vanligt igen?”, är flitigt ställd. Det ärliga svaret är troligtvis aldrig.

På många sätt kommer tillvaron att återgå till hur det var innan Covid-19:s intåg, men det är viktigt att förstå att vi går framåt, inte bakåt. Det kommer att bli bra, mycket bra – men en annan slags bra.

 
I vilken riktning går tåget?

Trots alla imponerande åtgärder för att hålla saker och ting igång kan vi konstatera att aktiviteten i samhället till stor del är pausad. Även om det går att ta sig en bit till fots eller via cykel är vi beroende av att tåget ska sätta fart igen. Och förr eller senare kommer så att ske.

Vi på Microdeb vill uppmana dig att inte ta för givet att tåget kommer att sätta av i exakt samma riktning som tidigare. Den som missar att vara uppmärksam på vilka förändringar som är här för att stanna riskerar att bli kvar på perrongen.

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]