Slipp oro över registrering och debitering vid pedagogisk måltid

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Microdeb tror på kunskap och lärande. Vi är därför mycket stolta över det stora antal skolverksamheter som går att hitta bland våra kunder.

I skolans värld finns det förstås gott om lärotillfällen. Först och främst går tankarna naturligtvis till den traditionella, lärarledda lektionen där kunskap förmedlas från lärare till elev.

Men lärotillfällena är betydligt fler än så. Vad många kanske inte känner till är att skollunchen ofta betraktas som en plattform för utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan elever och lärare. Det är utifrån detta synsätt som begreppet pedagogisk måltid kommit till.

Om lunchen ska bli den yta för meningsfulla samtal som den har potential att vara, behöver ett antal parametrar fungera utan krångel. Det är nämligen så att den pedagogiska måltidens goda möjligheter onödigt ofta grusas av en minst sagt stressande faktor.

 

Hur var det nu med betalningen?

Ska lunchen betalas, eller hur var det nu? Och om så är fallet, hur var det man gjorde? Sist men inte minst, vad händer om det blir fel?

Frågor av denna karaktär stressar och oroar skolpersonalen, vilket stör förutsättningarna för ett möte mellan elev och lärare där kunskap står i centrum.

Registrering och debitering av pedagogisk måltid kan betraktas som en värdslig sak. Till viss del med rätta. Men bara när det fungerar väl. Microdebs uppfattning är att dessa frågor ska uppta så lite av skolpersonalens tid och kraft som någonsin är möjligt. I verksamheter där ett välfungerande system finns tillhands kan lärare och elever ägna sig åt att samtala med – och se varandra, istället för att oroa sig för eventuella felaktigheter med registrering och debitering.

Att vårt skolsystem ger skolpersonal runt om i landet bättre möjligheter att fokusera på sitt uppdrag – att skapa förutsättningar för lärande – skänker oss på Microdeb oerhörda stolthetskänslor.

 

Mer än bara en förmån

Att kunna betala för/registrera sin måltid med exempelvis ID-kort, mobiltelefon eller passertagg skulle i de flesta fall beskrivas som en tidsbesparande och behaglig förmån.

I skolan är det mer än så. Microdebs skolsystem säkerställer att dess användare följer rådande lagkrav. Något som är direkt nödvändigt för den som vill undvika att retroaktivt avkrävas eftertaxering och skattetillägg.

 

Hur kan vi hjälpa er?

Vi på Microdeb känner oss mycket motiverade att hjälpa fler skolor att skapa goda förutsättningar för pedagogiska måltider med kunskap i fokus.

Har ni frågor till oss på Microdeb går det mycket bra att kontakta oss via mail/telefon eller för den delen att boka ett kostnadsfritt möte.

Klicka här för mer information om Microdebs lösningar för Kommun, skola & äldrevård.

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider