Order, order 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Ordning, ordning eller beställ, beställ. Det engelska ord som utgör rubriken för denna text, och som kommit att bli synonymt med den nyss avgående brittiska talmannen John Bercow, kan bevisligen fungera som ett sätt att mana till ordning och reda, men det kan också vara ett sätt att initiera en diskussion kring beställningsrutiner. I denna text avser vi göra både och.  

Ordning och reda i beställningssammanhang

Utebliven ordning och reda får ofta kostsamma konsekvenser, i en massa olika sammanhang. Flera intressanta exempel på det skulle kunna lyftas, inte minst med koppling till ovan nämnd engelsman och de utmaningar som präglat vederbörandes arbetsdagar de senaste åren. Men nu lämnar vi det och sätter ner foten kring ett ämne som ligger inom ramen för Microdebs expertis: beställningar!

Det har poängterats tidigare, att det tillvägagångssätt som alltjämt är vanligt förekommande är oroväckande krångligt och ineffektivt. Att handskrivna lappar ska transporteras mellan människor med olika ansvarsområden, parallellt med att kompletterande information ska adderas via telefon eller epost är ineffektivt. Det är ett förfarande som tar för mycket tid, som involverar för många personer, som orsakar stress och frustration. Om detta har vi tjatat tidigare. Men det finns ytterligare en risk som inte bör glömmas bort. Det blir ofta fel.

Kanske är detta det allra mest besvärliga med föråldrade beställningsmetoder. Företag och organisationer hanterar vanligtvis beställningar i samband med kundmöten, utbildningar och liknande sammanträden. Dessa evenemang föregås ofta av en stor portion planering. Många har vanligtvis varit inblandade, och alla är måna om att resultatet ska bli positivt. Att man råkat beställa en laktosfri bulle till den glutenintoleranta besökaren kan ses som en värdslig sak. Men det är såklart en smolk i glädjebägaren, när en för övrigt välplanerad sammankomst går av stapeln.

Så, hur löser vi det här?

Ingen gillar den som bara maler på om en massa problem, utan att förr eller senare föreslå hur de ska hanteras. Därför kommer vi ägna detta stycke åt att berätta hur man kan agera för att komma ifrån de beställningsrelaterade problem vi tjatar om ovan.

Föga förvånande lyder vårt förslag på lösning såhär: Microdebs beställningslösning. Genom denna webbaserade tjänst går det enkelt att föra in en beställning i god tid före evenemanget. Detta ger catering-/restaurangpersonalen en snabb överblick över tilltänkt tidpunkt för leverans samt vilka artiklar som behöver finnas tillhands. Förfarandet är snabbt och smidigt och informationen är överblickbar. Systemet ökar förutsättningarna för precisa inköp och minskar riskerna för svinn.

 

Fler konkreta förtjänster med Microdebs beställningslösning:

Restaurang- & cateringföretag
  • Bättre möjligheter till produktionsplanering
  • Ökad försäljning
  • Stöd för leveranstider baserat artiklar
Ekonomi
  • Korrekta underlag för bokföring av försäljning
  • Möjlighet till uppdelade faktureringsunderlag fördelat på kundföretag och individnivå

 

Läs mer

Konsument
  • Beställer när det passar
  • Tjänsten är öppen dygnet runt
  • Mindre risk för fel och missförstånd

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider