Förladdade kundkort

Premiera lojalitet och öka lönsamheten

Läs mer

Öka lönsamheten med Microdebs förladdade kundkort

Alla vinstdrivande verksamheter behöver regelbundet fråga sig hur de kan agera för att öka lönsamheten i bolaget. Ett mycket effektivt tillvägagångssätt är att erbjuda nöjda, regelbundet återkommande kunder lojalitetsfördelar.

På så vis kan nöjda kunder bli lojala kunder. Att erbjuda förmåner av olika slag har en massa fördelar för den egna lönsamheten. Men det gäller att se upp. Utan en genomtänkt plan kan förmåner som riktas mot specifika grupper eller individer resultera i en administrativ belastning som vida överstiger fördelarna. 

Ett klokt alternativ för den som vill erbjuda lojalitetsfördelar utan att falla offer för administrativ påfrestning är att investera i Microdebs lösning för förladdade kundkort. En sådan satsning ger er möjligheten att smidigt erbjuda lojalitetsfördelar med minimal administration. 

Lojala kunder – ett effektivt sätt att öka lönsamheten.

Med Microdebs lösning för förladdade kundkort är det alltså enkelt att belöna de mest trogna kunderna med rabatter, erbjudanden och förmånliga priser. Detta genererar ökad kundnöjdhet samt lojalitet och i förlängningen ökad lönsamhet. Nöjda kunder blir inte sällan återkommande kunder.

Genom den kundwebb som våra kunder ofta använder tillsammans med det förladdade kundkortet ges användarna av korten möjlighet att både se saldo och ladda kontot, via mobilen.

För er del innebär en investering i Microdebs kundkortslösning nöjda och lojala kunder, snabba köp, minskade köer samt ökade intäkter.

Detta då kunder som betalar med ett på förhand laddat kundkort kommer att handla hos er, ofta och inte minst snabbt, vilket ju innebär att köerna minskar och fler hinner handla.

 

 

  • Ökade intäkter i förskott
  • Ökad lojalitet
  • Stöd för lojalitetsprogram
  • Prissättning av artiklar på individ- eller gruppnivå
  • Snabba köp & minskade köer
  • Kundwebb – Saldo & händelser
  • Kundwebb – Ladda via webb & mobil
  • Ladda via kassa

[gravityform id=”6″ title=”true” description=”true”]

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]