Lön- & representationskort

Öka försäljning med snabba köp och korta köer

Läs mer

Öka försäljning och förenkla för den anställde

En god möjlighet för restaurang- och caféverksamheter i företagskluster som vill öka sin försäljning, är att sluta avtal med närliggande företag. På så vis går det att säkerställa regelbundna besök från betalande kunder. En viktig del i att knyta till sig dessa kunder är att erbjuda förmånliga priser.

Den sortens upplägg riskerar att medföra en stor mängd merjobb, då allt behöver hållas ordning på samt administreras rätt och riktigt. Vid ovarsam hantering finns det en risk att restaurang- och cafépersonalens välmående blir lidande.

Den som tycker att det låter önskvärt med regelbundet återkommande kunder men besvärligt med tidskrävande administration gör klokt i att satsa på lön- & representationskort från Microdeb.

Följderna av en sådan satsning blir att debiteringarna sker per automatik samt att administrationen minskar. Vidare ges ni goda förutsättningar att öka er försäljning då förmåner av ovan nämnd karaktär tenderar att öka merförsäljningen. Dessutom går varje transaktion mycket snabbt vilket minskar köerna, något som leder till att fler hinner handla. 

Systemet hanteras med fördel i det kassasystem som Microdeb erbjuder – men kan också integreras i andra kassa-, passer-, lön- och ekonomisystem och konterar automatiskt utifrån skatteverkets riktlinjer och företagets kontoplan.

 

Lön- & representationskort

  • Förenklar för den anställde
  • Snabba köp & minskade köer
  • Prissättning av artiklar på individ- eller gruppnivå
  • Ökar merförsäljningen
  • Automatiserade debiteringar
  • Stöd för subventionering
  • Passar alla kassa-, passer-, lön- & ekonomisystem
  • Minskad administration

[gravityform id=”6″ title=”true” description=”true”]

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]