Nykvarns kommun om samarbetet med Microdeb: 

”Intäkterna har ökat!”

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Nykvarns kommun har till vår stora glädje varit Microdebkunder sedan förra året. Efter att lite tid nu passerat har det blivit dags att utvärdera vilka resultat som kan härledas till samarbetet.

Hittills har Nykvarns kommun identifierat följande förbättringar:

Smidigare och effektivare hantering kring pedagogiska måltider samt att de intäkter som tidigare missats på grund av gamla kupongrutiner nu hamnar där de ska. 

 

Minskad belastning på medarbetarna, ekonomin och klimatet

Innan Nykvarns kommun fick upp ögonen för Microdebs lösning fick de anställda på kommunen köpa ett kuponghäfte, för att på så vis bekosta sin måltid.

Denna metod innebar en lång kedja av manuell hantering med ett stort antal personer inblandade. Utöver tidskrävande hantering fann man kostnaderna för att köpa in kupongerna svårmotiverade. Kupongernas negativa inverkan på miljön var ytterligare ett skäl till att Nykvarns kommun beslöt sig för att satsa på ett samarbete med Microdeb.

Jeanette Andersson som är kostchef på Nykvarns kommun ger sin syn på övergången till Microdebs lösning:

Det stora glädjeämnet för oss är att Microdebs lösning eliminerat mängder med påfrestande administration. Allting går nu via ett nästintill helt automatiskt löneavdrag, genom att den anställde registrerar sitt köp vid en terminal i skolmatsalen, med hjälp av sin passertagg. Den smidiga hanteringen innebär att alla luncher betalas rätt och riktigt – något som resulterat i att kommunens intäkter faktiskt har ökat till den nivå de normalt ska vara på, meddelar Nykvarns Kommuns kostchef Jeanette Andersson.

 

 

Arbetar du i en kommunal verksamhet och är nyfiken på hur Microdeb kan skapa värde hos er?

Klicka här

 

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]