Microdeb – Simplifying payments

Ta del av nyheter, insikter och reflektioner från Microdeb.

Läs mer

16 januari, 2020

Vad händer om leverantören får problem?

Vi belyser några av riskerna med att låta försäljning och inlösen av presentkort hanteras i samarbete med en extern samarbetspart. Att fokusera på potentiella problem kan tyckas konstigt. Men vi menar att kännedom om de risker som finns, är nyckeln för de som önskar övervinna dem.
14 januari, 2020

När får ni betalt?

Nytt år, nya möjligheter att tjata om presentkort. I denna text resonerar vi kring presentkortsförsäljningens olika skeden – utifrån ett intäktsperspektiv. När genererar er presentkortsförsäljning en intäkt, och hur väl överensstämmer situationen med era önskemål?
Landskapsbild
26 november, 2019

Hållbarhet i alla led

En viktig faktor i dagens restaurangbransch är konsumenternas krav på hållbara alternativ. Detta har inneburit en lavinartad ökning av menyer med gröna alternativ. Microdeb vill poängtera att den som vill profilera sig som hållbar bör låta hållbarhetstänket vara genomgående. Hur påverkar er hållbarhetsprofil hur ni hanterar beställningar, till exempel?
Nötter i vit skål
22 november, 2019

Fokusera på kärnverksamheten

I nästan allt innehåll som publiceras i Microdebs kanaler förekommer resonemang i stil med: “Spara tid och pengar genom att effektivisera transaktioner”, eller “slipp administration med Microdebs betal- och beställningslösning”. I denna text konkretiserar vi dessa ständigt återkommande argument.
12 november, 2019

Order, Order

Microdeb förordar ordning och reda kring beställningar. Det sparar tid och resurser. Men framförallt: det blir rätt. I denna text tjatar vi om en massa problem kring otillräckliga beställningsrutiner. Dessutom uttrycker vi en och annan tanke kring hur problemen kan lösas.
1 november, 2019

3 vägar till bättre återhämtning

Efter ett längre resonemang om låg transaktionstakt och dess följder kommer här en koncentrerad version som utifrån tre konkreta punkter redogör för hur Microdebs produkter kan bidra till att sjukhuspersonal får bättre möjligheter till återhämtning.
Ladda mer inlägg