Microdeb – Simplifying payments

Ta del av nyheter, insikter och reflektioner från Microdeb.

Läs mer

24 mars, 2020

Microdebs löfte i stormen

Vi känner starkt med med alla våra kompisar i restaurang- och hotellbranschen som är drabbade av rådande läge. Samtidigt har vi klart för oss att våra sympatier hjälper föga. Däremot hjälper intäkter. I denna text reflekterar vi över hur vi hoppas kunna hjälpa våra kunder.
25 februari, 2020

Pris efter person

I detta inlägg fokuserar vi på prissättning i restaurangsammanhang. Är det bäst att sätta höga priser? Eller ska man avvara några kronor idag, till förmån för kundens vilja att komma tillbaka? Dessutom: vilka är fördelarna med prissättning på individ- och gruppnivå? Och hur bör man gå tillväga?
18 februari, 2020

Att tänka på i kampen om lunchbesökarna

Hur vinner vi kampen om lunchbesökarna? Den frågan är ständigt aktuell för den som driver lunchrestaurang. I denna text lyfter vi fram några perspektiv och parametrar att vara särskilt uppmärksam på om målet att bli vald av de hungriga 11:30-konsumenterna ska bli verklighet.
7 februari, 2020

Lunchbetalning via löneavdrag – 3 punkter att ha koll på

Luncher i personalmatsal betalas ofta via löneavdrag. Fördelarna, bland annat säkerhet och transaktionstakt är påtagliga. Oavsett vilket tillvägagångssätt man föredrar krävs god beredskap och planering. Detta inlägg består av tre punkter att hålla lite extra koll på när löneavdrag ska tillämpas.
16 januari, 2020

Vad händer om leverantören får problem?

Vi belyser några av riskerna med att låta försäljning och inlösen av presentkort hanteras i samarbete med en extern samarbetspart. Att fokusera på potentiella problem kan tyckas konstigt. Men vi menar att kännedom om de risker som finns, är nyckeln för de som önskar övervinna dem.
14 januari, 2020

När får ni betalt?

Nytt år, nya möjligheter att tjata om presentkort. I denna text resonerar vi kring presentkortsförsäljningens olika skeden – utifrån ett intäktsperspektiv. När genererar er presentkortsförsäljning en intäkt, och hur väl överensstämmer situationen med era önskemål?
Landskapsbild
26 november, 2019

Hållbarhet i alla led

En viktig faktor i dagens restaurangbransch är konsumenternas krav på hållbara alternativ. Detta har inneburit en lavinartad ökning av menyer med gröna alternativ. Microdeb vill poängtera att den som vill profilera sig som hållbar bör låta hållbarhetstänket vara genomgående. Hur påverkar er hållbarhetsprofil hur ni hanterar beställningar, till exempel?
Ladda mer inlägg