Våra tjänster – Näringsliv & organisation

Spara tid och pengar med slutet betal- & beställningssystem

Läs mer

Spara resurser med slutet betal- & beställningssystem

Lägg er tid på maten, merförsäljningen och kunderna. Inte på administration, redovisning och fakturering. Arbeta smart och håll kostnaderna nere. Om ni har ett vanligt kassasystem och inte ett betal- & beställningssystem från Microdeb, då kan det vara svårt att förstå hur mycket effektivare och enklare det faktiskt kan bli.

Några av de största restaurangoperatörerna samt industri- & tjänsteföretagen i Sverige, använder idag Microdebs betal- & beställningssystem. Detta för att låta anställda och gäster betala i personalrestauranger & caféer på ett snabbt och smart sätt. Microdebs betal- & beställningssystem fungerar även som kassasystem och kan ta emot traditionella betalmedel vid behov.

Verksamheternas vanligaste utmaningar

Manuell administration
 • Samla in följesedlar och kvitton
 • Kartläggning & kontering av deltagare & syfte vid representation
 • Sammanställning av fakturaunderlag & löneavdrag
Krångliga beställningsrutiner
 • Begränsade öppettider
 • Telefon, mail eller handskrivna lappar
Många gäster under kort tid
 • Långa köer
 • Hastigheten i betaltransaktioner är för låg
Svinn
 • Svårt att säkerställa intäkter när manuella underlag används

Hur hjälper Microdeb er att lösa dessa utmaningar?

Läs mer

Microdeb Cloud Services – en helhetslösning

Du kanske oroar dig för att det krävs många olika system för att kunna hantera samtliga ovan nämnda utmaningar? Lugn, vi har lösningen på det i vår helhetslösning Microdeb Cloud Services där det finns lösningar samlat för samtliga utmaningarna under ett paraply men i flera olika moduler!

 

Effektiv beställningshantering och noll administration

Tack vare Microdebs centrala betal- & beställningssystem kan ni eliminera all administration vid beställningar och leveranser av mat och fika. Samtidigt kan ni låta gästerna beställa när och var de vill, utifrån de leveransregler som passar er. Det enda som behövs är Microdebs ordermodul, ni är igång på nolltid och slipper hantera beställningar i form av handskrivna lappar eller telefon- och mailbeställningar. Microdebs ordermodul kan även hjälpa er att samla in följesedlar & kvitton, kartlägga syfte & deltagare vid representation samt hantera kontering och sammanställa fakturaunderlag. All information finns lagrad och samlad på ett ställe.

 

Kortare köer och snabba debiteringar

Om ni investerar i ett betalsystem från Microdeb eller kopplar på Microdebs betaltjänster på ert befintliga kassasystem så kommer debiteringarna i restaurang & café gå snabbare och köerna bli kortare. Vilket kommer resultera i att genomströmningen blir bättre och fler hinner handla hos er. Sätt exempelvis upp obemannade kassaterminaler och låt gästerna betala med sitt passerkort/passertagg via löneavdrag eller som representationsköp, helt automatiskt utan administration. Eller låt gästerna betala med förladdade kundkort i fysiskt eller digitalt format, och erbjud därmed de mest trogna kunderna lojalitetsfördelar.

Snabbt och smidigt för alla inblandade

Restauranger/caféer i företagskluster sluter ofta avtal med närliggande företag som får specialpriser när de kommer och handlar. Det smidigaste sättet att hantera en sådan situation är genom ett representationskort från Microdeb eller att den anställde kan handla per automatik med sitt passerkort, på löneavdrag utan någon administration för någon av parterna. Ett annat vanligt alternativ är att gästerna får ett kundkort som de själva kan ladda på via webben och få lojalitetsfördelar. Många restauranger/caféer inom denna sfär ser ett behov av att betalningarna skall gå snabbt och sätter då upp en obemannad kassaterminal från Microdeb som gästerna kan betala med dessa betalmedel i. Nedan följer lite ytterligare information om dessa betalmedel:

 

Förladdade kundkort

 • Ökade intäkter i förskott
 • Ökad lojalitet
 • Stöd för lojalitetsprogram
 • Prissättning av artiklar på individ- eller gruppnivå
 • Snabba köp & minskade köer
 • Kundwebb – Saldo & händelser
 • Kundwebb – Ladda via webb & mobil
 • Ladda via kassa

Läs mer

 

Lön- & representationskort

 • Förenklar för den anställde
 • Snabba köp & minskade köer
 • Prissättning av artiklar på individ- eller gruppnivå
 • Ökar merförsäljningen
 • Automatiserade debiteringar
 • Stöd för subventionering
 • Passar alla kassa-, passer-, lön- & ekonomisystem
 • Minskad administration

Läs mer

Digital beställningstjänst – automatiserar beställningar

Cateringföretag har under många år försökt vara effektiva vid sin leveransplanering till företag och har därmed haft som mål att eliminera alla handskrivna lappar, telefonsamtal, mail och annat som gör anspråk på stora mängder tid och energi. Ytterligare exempel på arbetsuppgifter som ibland står i vägen för effektiviteten är hantering av fakturor. Utmaningarna är tuff och svåra, men går att lösa. Nedan följer lite information om hur effektiviteten ökar med Microdebs beställningslösning:

Läs mer

Restaurangoperatör
 • Bättre möjligheter till produktionsplanering
 • Ökad försäljning
 • Minimerar matsvinn
 • Stöd för leveranstider baserat artiklar
Ekonomi
 • Säkerställer skatteverkets krav för
  representationshantering
 • Automatiserar löneavdrag och subventionshantering
Personal
 • Beställ när det passar dig
 • Tjänsten är öppen dygnet runt
 • Mindre risk för fel och missförstånd

[gravityform id=”6″ title=”true” description=”true”]

Referenser

De som har hand om ekonomi och administration jublade.

Chalmers konferens & restaurangers VD Jesper Lundberg, om samarbetet med Microdeb.

Läs kundcase

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]