När får ni betalt? 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Nytt år, nya möjligheter att tjata om presentkort. Och den möjligheten har Microdeb för avsikt att ta vara på.

Det finns många spännande perspektiv kring försäljning av presentkort, både sett till möjligheten att nå ut med sitt budskap och att förbättra den ekonomiska situationen.

Oavsett om försäljningen äger rum i ett restaurang- och måltidssammanhang eller om det sker i andra kontexter återfinns ett antal gemensamma nämnare.

Varför? Därför!

Det finns mängder av skäl att prioritera försäljning av presentkort. Men det allra mest centrala handlar givetvis om intäkter. Att sälja presentkort är ett sätt att öka sina intäkter, både på kort och lång sikt. Därom har vi pratat mycket, men i kortfattade termer handlar det exempelvis om möjligheten att nå nya kundgrupper – som köper dina produkter för att de fått ett presentkort som gåva – och därefter blir så pass nöjda att de blir återkommande kunder.

De ekonomiska följderna av att sälja presentkort rymmer flera perspektiv och parametrar. Ett ämne som vi på Microdeb ägnat stor uppmärksamhet åt är den administrativa belastning som riskerar att kosta betydligt mer än vad fördelarna smakar. Men denna utmaning löser alltfler företag genom att låta hanteringen ske med hjälp av en extern samarbetspart.

Att fördelarna med att ta hjälp av en extern aktör – som bland annat utgörs av att alla administrativa åtaganden i stort sett uteblir – lockar de presentkortsförsäljande företagen är lätt att förstå.

Nya frågor att besvara

Samtidigt som experthjälpen bevisligen tillintetgör flertalet utmaningar väcker ett sådant vägval nya frågor att besvara. Till exempel:

”I vilket skede kan vi förvänta oss att pengarna kommer oss till del?”

Olika leverantörer har olika system och synsätt. Det innebär att det presentkortförsäljande företaget kan vänta sig pengarna vid olika tillfällen beroende på vilken aktör som levererar presentkortslösningen.

En del leverantörer ”håller pengarna” och betalar ut dem månatligen eller på årsbasis. Ett ofta uppskattat alternativ är att pengarna kommer ”säljföretaget” till del i direkt anslutning till att presentkorten säljs. När får ni betalt?

Vilket alternativ vi på Microdeb tycker är bäst lämnar vi här och nu osagt. Men vi vill uppmana alla verksamheter som ägnar sig åt presentkortsförsäljning att fundera över när intäkterna genereras för er del, samt hur väl den nuvarande situationen överensstämmer med era önskemål.

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]