Är mobiltelefoner i skolan

hjälpande 

eller stjälpande?

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Få saker definierar de senaste 15–20 åren tydligare än den oerhörda digitalisering som i grunden har förändrat vårt förhållande till en stor mängd vardagsbestyr. Det finns gott om åsikter kring hur vi människor bör förhålla oss till den förändringsprocess som alltjämt pågår och som av allt att döma kommer att fortsätta under lång tid framöver.

En del är av åsikten att det rimligaste och bästa är att fullt ut omfamna det digitala, och därmed konstatera att all sorts analog hantering tillhör det förflutna. Andra menar att vi bör möta den digitala världen med stor försiktighet och att långt ifrån alla digitala lösningar är att betrakta som förbättringar.

Vi ser fortsatt stora behov av digitalisering

Microdebs principiella uppfattning är att det i dagens samhälle, för såväl enskilda människor som företag och organisationer, finns ett stort behov av fortsatt digitalisering och förändring för att skapa bättre företagsamhet samt ett bättre samhälle.

Man får givetvis ha vilken inställning man vill till förändring. Men den som inte uppskattar, uppmuntrar och väljer att vara en del av den förändring som i vilket fall som helst kommer att äga rum – den lär få finna sig i att bli omsprungen av alla som väljer att agera i enlighet med sin tid.

En del större företag inom den privata sektorn har det redan fått känna på vilka svårhanterade följder som riskerar att uppstå när mindre aktörer nyttjar digitaliseringen betydligt mer effektivt än de själva.

Även inom kommun och landsting ser vi att många verksamheter fortsatt ligger efter i den digitala utvecklingen – gentemot privat sektor – även om man i de flesta fall är på god väg framåt.

Inom ramen för vår positiva grundsyn på digitalisering och annan typ av förändring tycker vi dock att det finns utrymme för intressanta frågeställningar.

Vi frågar oss om det kan vara så att det finns sammanhang där ett visst mått av ”digital begränsning”, än så länge är att föredra?

Hör mobiltelefoner hemma i skolan?

Tankarna går till ”Januariavtalspartiernas” förslag kring mobilförbud i skolan. Givet att vi i grunden är omåttligt teknikpositiva skulle detta förslag kunna anses stå i kontrast till vår inställning, att det är mer framgångsrikt att bejaka framtiden än kämpa för att bevara en metodik som fungerat väl, historiskt.

Men, utöver förändring har Microdeb också en mycket stark tro på rätt lösning för rätt situation. Mobiltelefoner har uppenbarligen en stor mängd funktioner, ett flertal av dem kan garanterat vara till hjälp, även i skolans värld. Men det är också viktigt att komma ihåg att mobiltelefoner kan vara distraherande. Den gränslösa tillgången till alla möjliga funktioner riskerar att stjäla tid och energi från det som i själva verket ska uträttas i skolan.

Vad tror ni? Är mobiltelefoner i skolan hjälpande eller stjälpande?  

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]