Vad kan mobilförbud

i skolan tänkas

få för konsekvenser?

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

I ett tidigare inlägg resonerade vi kring förändring i allmänhet och teknisk utveckling i synnerhet. Kontentan av vårt resonemang var att vi på Microdeb i grunden är positiva till förändring, men att det alltid är viktigt att fundera kring vilken typ av lösning som är rätt i vilket sammanhang.

Ett exempel från verkligheten som är särskilt intressant att fundera kring utifrån detta ämne är det av regeringen föreslagna mobilförbudet i skolan. Det tvistas som bekant friskt för och emot detta förslag. Låt oss stanna upp lite vid denna fråga och addera ytterligare ett perspektiv.

Oaktat vad man står i frågan är det ett faktum att mycket talar för att det kommer att verkställas. Med vårt intresse för förändring och teknisk utveckling som utgångspunkt frågar vi oss: vad skulle en sådan förändring innebära?

Om mobiltelefoner lämnas hemma försvinner tillgången till alla de mobiltelefonrelaterade inslag som riskerar att störa elevernas fokus på skolarbetet. Med andra ord menar vi att det finns goda skäl att tro att en sådan åtgärd skulle innebära bättre förutsättningar för lärande. Ett sådant utfall bör de flesta av oss som tror på kunskap kunna ställa oss bakom.

 

Nya utmaningar kommer att uppstå

Förslaget avser inte enbart mobilförbud i klassrummet. Om det blir verklighet kommer även raster och övriga delar av skoldagen att vara mobilfria. Konsekvenserna av detta är helt säkert många. Förmodligen finns det såväl positiva som negativa aspekter att lyfta fram.

Ett moment som det i så fall kommer att behöva funderas kring är hur köp i skolkaféer och liknande bäst ska hanteras. Som det ser ut just nu är Swish vanligt förekommande. Och i de fall som bankomatkort används är såväl kontakt med föräldrar som möjligheten att se över saldo vitala delar. Två funktioner som i allra högsta grad underlättar om en mobiltelefon finns tillhands.

Hur ska denna utmaningen hanteras om ett mobilförbud verkställs?

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]