Jim Molander, utvecklingschef 

 

 

 

Läs mer

 

 

Lär känna Jim Molander 

Namn: Jim Molander

Ålder: 37 år

Utbildning: BSc Software Engineering från Mittuniversitetet.

Gör: Utvecklingschef på Microdeb. 

 

Hur ser din yrkesmässiga bakgrund ut?

Efter avslutade universitetsstudier började jag min yrkeskarriär som programmerare. Först hos CityMail och sedan som konsult på ÅF. Efter nästan tre, lärorika år på ÅF hamnade jag på FormPipe Software AB. Där arbetade jag under nästan åtta år, i flera olika roller. Drygt sex av åren innehade jag rollen som utvecklingschef. I april 2018 började jag arbeta på Microdeb, även här i rollen som utvecklingschef.

 

Hur skulle du beskriva din roll i dagsläget?

Som utvecklingschef är jag sammanfattningsvis ytterst ansvarig för att arbetet flyter på enligt plan för bolagets växande utvecklingsteam, samt för våra satsningar offshore. Förutom detta arbetar jag förstås en del operativt med att utveckla de lösningar som Microdeb erbjuder. En kombination av utveckling och ledarskap, kort och gott.

 

Vilka är de 3 bästa sakerna med att arbeta på Microdeb?

Gemenskap: Microdeb är ett relativt litet bolag. Det betyder att hela bolaget känns som ett team som strävar mot samma mål. Att det går att ha en personlig relation till alla sina kollegor känns riktigt bra.

Flexibilitet: De flesta av bolagets medarbetare sitter på huvudkontoret i Göteborg, men vi har därutöver bemanning både i Stockholm och Umeå. Att det går att göra nytta för Microdeb bortom de traditionella plats- och tidsmässiga ramarna ser jag som riktigt positivt.

Ambition: Microdeb utgörs av ambitiösa individer som gärna ställer upp och gör det lilla extra för att nå ett positivt resultat. Något som gör gott för den egna motivationen och som jag hoppas och tror att våra kunder märker av.

 

Microdebs vision är ju att skapa glädje och lönsamhet. Kan du ge ett exempel på hur Microdeb bidrar till att skapa dessa värden för sina kunder?

Jodå, det kan jag allt. Låt oss ta de café- och restaurangverksamheter som bedrivs av några av Sveriges landsting som exempel. Om en sådan verksamhet investerar i ett betalsystem från Microdeb leder det dels till att massa trist administration hanteras automatiskt istället för manuellt. Att slippa lägga tid på tunga administrativa arbetsuppgifter ökar ju glädjen, eller hur? Dessutom: själva betalningarna i café/restaurang går snabbare. Om betalningarna går snabbare hinner fler handla, vilket ju betyder att lönsamheten ökar.

 

Var tror du att Microdeb befinner sig om 5 år?

Med tanke på hur bolaget (inte minst utvecklingsteamet) vuxit bara under det dryga år som jag varit här skulle jag inte bli det minsta förvånad om Microdeb är betydligt större om fem år. Jag tycker också att det finns goda skäl att tro att Microdeb kommer att vara en väletablerad aktör i stora delar av Europa.

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]