Lunchrestauranger, plockar ni den lågt hängande affärsfrukten?

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Verksamheter som drivs av monetär vinning är alltid i behov av att reflektera kring vilka affärsmöjligheter som skulle kunna tillvaratas bättre. För lunchrestauranger som har sin geografiska hemvist i närheten av en stor mängd företag finns en lågt hängande – men påtagligt sällan plockad affärsfrukt.

 

Knyt upp kunder genom förmånliga erbjudanden

Omgiven av.… lunchätare? Ja, i ett så kallat företagskluster arbetar en massa människor som på ett eller annat sätt behöver hantera sin lunchsituation – varje dag. För de närliggande lunchrestaurangerna innebär det gott om potentiella kunder. De verksamheter som säljer lunch i den sortens miljö bör betrakta det som högst intressant att knyta upp dessa kunder. Vi inser förstås att restauranger med förutsättningar likt de som beskrivs i denna text, gör sitt yttersta för att få besökare. Men notera formuleringen ”knyt upp kunder”. Att förvandla sporadiska kunder till regelbundet återkommande dito. Där ser vi att det finns stora möjligheter för verksamheterna i fråga.

 
Knyt upp kunder – tre tips!

 

Förenkla beslutsprocessen och utvinn en markant konkurrensfördel

Människors val av lunchrestaurang sker ofta snabbt och på känslomässiga grunder. Detta då de flesta som bekant saknar den tid och energi som krävs för att grundligt överväga under vilka former lunchen ska konsumeras.

När hungern börjar bli påtaglig och lunchtimmen närmar sig fattar vi ofta ett beslut som är enkelt och smidigt för oss. Den lunchrestaurang som ligger närmst favoriseras ofta. Varför? Jo, för att tröskelvärdet är lågt. ”Det blir enklast så”.

Microdeb anser att ni som bedriver lunchrestauranger bör sluta avtal med närliggande företag. På så vis säkerställer ni att ni blir det alternativ som väljs baserat på resonemanget ”det blir enklast så”. Att ett kort bara behöver blippas samt att priset är lägre än övriga alternativ är faktorer som sänker tröskeln för att välja att äta hos just er.

Intresserad av fler möjligheter till ökade intäkter? Läs vår artikel om presentkortsförsäljning.

 
Att betraktas som pålitliga och prisvärda bör inte underskattas

Att bli betraktad som ett pålitligt, prisvärt och smidigt alternativ är ett utfall som inte bör underskattas. Detta eftersom att just den sortens faktorer tenderar att avgöra den lunchsugnes val av lunchrestaurang.

Med tanke på att det föreslagna tillvägagångssättet dessutom är svårbegripligt ovanligt tyder det mesta på att just denna åtgärd kommer att generera flera nya, regelbundet återkommande kunder.

Tycker ni att fördelarna lockar men att det verkar krångligt att få till rent praktiskt? Det är lätt att förstå, men det finns många smidiga alternativ – vi hjälper er gärna att lösa teknikaliteterna, så att ni kan fokusera på maten och kunderna.

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]