Hur tar ni hand om era lojalaste kunder?

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Visst är det trevligt när samma personer återkommer dag ut och dag in? Med samma självklarhet som att solen går upp i öst och ner i väst vet man, att när klockan slår lunch bemannas restaurangen av fem kollegor från företag y, och tre arbetskamrater från företag x.

Trevligt, helt klart. Men också lönsamt. Regelbundna besök från betalande gäster innebär intäkter med samma regelbundenhet. Även om en lunchrestaurangs intäkter naturligtvis genereras från många olika håll utgör de lojalaste kunderna en oerhört skön trygghet.

Att gå bet på lojaliteten och se besöken minska i frekvens vore för många restauranger, om inte förödande, så i varje fall kännbart. Det är därför viktigt att förhålla sig ödmjukt och reflekterande till de återkommande besöken. Ett konkret sätt att göra det på är att ställa sig tre frågor.

  1. Varför äter dessa personer så ofta hos oss?
  2. Vad skulle hända om våra lojalaste kunder slutade besöka oss?
  3. Vad kan vi göra för att säkerställa regelbundna besök av dessa personer även framöver?

Frågor som bör besvaras 

På en del platser i Sverige är troligtvis de geografiska förutsättningarna förklaringen. En del restauranger har turen att vara det enda alternativet i närheten av ett stort antal människor, i behov av lunch. Men i de flesta fall är valmöjligheterna, och därmed konkurrensen mycket stor. Om så är fallet för er del behöver ni inte misströsta. Det finns gott om tillvägagångssätt för den som önskar sig lojala kunder. Om ni trots stor konkurrens har ett gäng lojala kunder ser situationen dessutom väldigt ljus ut. Allt ni behöver göra är att svara på fråga 2 och 3.

Allra mest intressant är förstås fråga 3. Vad behöver vi genomföra för att säkerställa att lojaliteten bibehålls? Dessa frågor och funderingar kokar ner till kärnfrågan:

Hur tar ni hand om era lojalaste kunder?

För information om vad Microdeb erbjuder på detta område 

Klicka här

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]