Så bör ni ta hand om era lojalaste kunder

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Efter att ha uppmanat till reflektion kring hanteringen av de allra mest lojala besökarna följer här några förslag på samma tema. Givet att det som sagt orsakar betydande sveda om de mest trogna besökarna plötsligt upphör med sina besök är det av yttersta vikt att vidta åtgärder för att stimulera till fortsatta besök i lunchrestaurangen. Det enklaste sättet att uppnå detta är självklart att se och uppskatta de lojala besökarna.

Vad innebär det i praktiken?

Ett ofta välfungerande sätt att ”se och uppskatta” sina kunder på, är att erbjuda förmånliga priser. Om man redan har en tendens att välja ett visst alternativ för sin lunch lär benägenheten knappast minska om man dessutom erbjuds lunch till ett rabatterat pris.

Att erbjuda kunder som uppvisat viss lojalitet ett rabatterat pris är dessutom ett utmärkt sätt att befästa deras lojalitet och på så vis säkra upp de intäkter regelbundet återkommande, betalande gäster innebär.

För information om vad Microdeb erbjuder på detta område 

Klicka här

Har ni förutsättningarna som krävs för vård av lojala kunder?

De resonemang som förs ovan är knappast varken originella eller revolutionerande. De flesta kan troligen skriva under på att förslaget i fråga är gångbart givet målsättningen – att förstärka kundernas lojalitet och i praktiken, benägenhet att betala för ens produkter. Att avsäga sig några kronor per såld lunch för att i gengäld säkerställa att kunderna återkommer är givetvis en bra affär.

Vad som inte är lika självklart är att förutsättningarna finns på plats. Den som är vill vårda om sina mest lojala kunder behöver fundera på vilka praktiska förutsättningar som krävs för att individuell prissättning ska vara ett alternativ. Att kassapersonalen ska komma ihåg exakt vilken förmån som gäller för vilken kund är ohållbart. Inte bara för att det vore att belasta personalen för hårt, det är också ett upplägg som saknar felmarginaler. Medarbetare kan faktiskt sluta, och behöva ersättas. Eller för den delen vara sjuka en dag eller två. Om sådana fullt naturliga skeenden ska orsaka en massa extra-, både jobb och oro blir slutsatsen troligtvis att det kostar mer än det smakar att vårda de lojalaste kunderna.

Nåja, tänk om det fanns en annan lösning? Kanske ett kort där den individuella prissättning på förhand har registrerats, där allt sköter sig självt, och där ni som arbetar i restaurangen slipper oroa er över den här sortens frågor, och istället kan fokusera på maten, servicen och gästerna.

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]