Våra lösningar – Landsting

Microdeb hjälper dig digitalisera betal- och beställningshantering

Läs mer

Personal inom landstinget

Förenkla beställningar inom landstinget
Med Microdebs webbaserade tjänst för beställning av catering blir det enkelt för medarbetare att beställa mat och fika till sammanträden.  I systemet kan anställda enkelt registrera speciella behov såsom gluten, laktos och allergier – vilket eliminerar risken för missförstånd.

Digitalisera betalningshantering
Genom att implementera Microdebs betallösningar tar ni ett stort steg i er digitaliseringsresa. När personalen betalar med ID-kort, passerkort eller QR-kod, går transaktionerna igenom på bråkdelen av en sekund vilket minskar risken för köbildning. Systemet lagrar automatiskt underlaget för eventuellt löneavdrag vilket i sin tur effektiviserar administrationsarbetet.

Sjukvård

Förkorta kötider
Sjukhusens restauranger och kiosker står inför utmaningen att hantera många gäster på kort tid. Under lunchtider besöks restaurangen av personal, vårdtagare och externa besökare. Sjukvårdspersonal har ofta begränsat med lunchtid vilket gör att långa köer minskar tiden för återhämtning. Med Microdebs lösningar går transaktionerna på bråkdelen av en sekund, vilket minimerar köbildningen och förbättrar kundupplevelsen.

Minimera administrationen
Digitalisera era betal- och beställningsrutiner med Microdebs lösningar. Genom att automatisera hanteringen av administrationen skapas stora kostnadsbesparingar.

Äldrevården

Säkert betalmedel för boende
Inom äldrevården finns en risk förknippad med kontanthantering. Boenden kan enkelt tappa bort kontanter samtidigt som PIN-koder för bank-/kreditkort glöms bort. Genom att erbjuda betalmedel som förladdade kort eller fakturakort, underlättar ni för boenden att hålla koll på sin ekonomi – dessa betalmedel passar även externa besökare och personal. Anhöriga och personal kan enkelt hjälpa till att förladda kort, för de boenden som behöver hjälp.

Enkelt att ersätta borttappade kort
Tack vare att den boende eller den besökande i form av ett kortkonto i systemet kan identifieras och alltid härledas till de pengar de har rätt att handla för, så kan de snabbt få ett nytt kort med samma rättigheter från personalen om kortet tappas bort.

Dela i sociala medier

Dela i sociala medier

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 

 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannad kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 

 

Landsting & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 

 

 
Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor 
 
– Effektivsera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider