Därför vill restaurangerna inte ha dina kontanter

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Få av oss hade väl kunnat förutspå den utveckling som ägt rum, och som inneburit att det i fler och fler sammanhang går att betala för varor och tjänster med allt förutom pengar. Nåja, det är förstås en sanning med modifikation, men att kontanter allt oftare nobbas är nära nog vedertaget.

När vi tvingas överge tillvägagångssätt som är djupt invanda tenderar vi att känna frustration och oro. Att kontanter ogillas möter ibland kritik, särskilt sett till ”de äldre”, vars förutsättningar att hantera tekniska lösningar anses vara begränsade.

Vi på Microdeb har sett hur flera branscher blivit mer effektiva tack vare förändringar på betalområdet. Våra erfarenheter har resulterat i att vi till vår natur är positiva till förändring, samtidigt som vi har stor respekt för den oro som väcks.

Oavsett vad man tycker om förändring behöver vi alla acceptera och finna oss i de nya situationer som uppstår. Och vanligtvis har vi lättare att känna acceptans när vi förstår varför saker är som de är. Därför tänkte vi ägna några rader åt att förklara varför du allt oftare nekas att betala kontant.

 

Kontanter kostar

En väldigt viktig faktor är kostnaderna det innebär att hantera kontanter. Ta vår kund Chalmers konferens & restauranger som exempel. För ungefär tre år sedan uppmanades de att räkna på de ekonomiska följderna av att lösa sina betalutmaningar tillsammans med Microdeb, och därmed utesluta kontantbetalning. Slutsatsen blev att det leder till en besparing på ungefär 150 000 kronor, varje år.

På sätt och vis är restaurangernas ekonomiska situation kanske oväsentlig för dig som konsument. Men en konsekvens av att dina favoritrestaurangers ekonomi är hårt ansatt kan ju bli att priserna höjs markant, eller i värsta fall att restaurangerna tvingas stänga ner. Att avkrävas ett flexibelt förhållningssätt i ”betalmedelsfrågan” kanske inte är så farligt, trots allt.

 

En säkerhetsrisk

Vidare vill restaurangerna vanligtvis undvika att fylla kassan full med fysiska pengar med hänvisning till uppenbara säkerhetsskäl. Återigen föreslår Microdeb att den frustration som eventuellt väcks när kontanter ratas ställs i relation till alternativet. I det här fallet handlar alternativet om restaurangpersonalens trygghet och trivsel på arbetsplatsen. Och det är definitivt relevant ur besökarnas synvinkel. Dels rent medmänskligt. Men också sett till att om personalen är trygg och välmående, är sannolikheten att de lyckas leverera en prisvärd upplevelse betydligt större.

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]