Våra tjänster – Kommun

Digitalisera betalhantering och beställningar inom skola och övrig kommunal verksamhet

Läs mer

Underlätta för elever, vårdtagare och anställda

Genom ett samarbete med Microdeb ges ni möjlighet att lägga tid på människor, mat och servering, istället för kuponger, listor och interna debiteringar. Satsa på en betal- & beställningslösning från Microdeb och slipp därmed tunga, tidskrävande och – i ärlighetens namn – inte särskilt roliga administrativa uppgifter. 

Flertalet kommuner i Sverige använder Microdebs skolsystemsmodul för att låta de anställda betala för sin privata lunch eller pedagogiska måltid via löneavdrag, eller förladdade kundkort. Eller för att kunna ta emot betalningar i andra typer av café- eller restaurangverksamheter inom kommunen. 

Se filmklippet nedan för ökad kännedom om Microdebs lösningar. 

Verksamheternas vanligaste utmaningar

Pedagogiska måltider
  • Svårt att håller reda på̊ vem som äter
  • Olika förmåner för elever, lärare och andra anställda
  • Stor risk att bryta mot Skatteverkets lagkrav
Svinn
  • Svårt att säkerställa intäkter när manuella underlag används
  • Svårt att säkerställa att den som äter har rätt till det
Manuell administration
  • Samla in följesedlar och kvitton
  • Uträkningar för löneavdrag
  • Kartläggning av deltagare och syfte vid representation
Krångliga beställningsrutiner
  • Begränsade öppettider
  • Telefon, mail eller handskrivna lappar

Hur hjälper Microdeb er att lösa dessa utmaningar?

Läs mer

Microdeb Cloud Services – en helhetslösning

Du kanske oroar dig för att det krävs många olika system för att kunna hantera samtliga ovan nämnda utmaningar? Lugn, vi har lösningen på det i vår helhetslösning Microdeb Cloud Services där det finns lösningar samlat för samtliga utmaningarna under ett paraply men i flera olika moduler!

 

Betalhantering i skolcafé och på kommunhus

Vid betalningar i ett skolcafé eller personalrestaurang i kommunhus sätts ofta en kassaterminal från Microdeb upp, med syfte att kunna ta emot alla debiteringar i ett och samma system. Här kan ni exempelvis låta de anställda betala med sitt passerkort, ett förladdat kundkort som laddas på via nätet i mobil/dator eller med vanliga kredit- & kontokort. Allt beroende på vilka behov som finns på respektive säljställe. När det gäller skolelever är det troligtvis bäst att dela ut ett förladdat kundkort som elevens föräldrar laddar på via webb eller mobil. På så vis ges föräldrarna insyn i, och kontroll över hur mycket pengar barnen spenderar.

 

Betalhantering i skolmatsal

Att säkerställa att den anställdes lunch i skolmatsalen betalas korrekt är ofta synonymt med, lappar, kuponger och andra analoga, tidskrävande arbetsuppgifter. Med Microdebs lösning kan debiteringen ske genom att den anställda betalar via löneavdrag, med exempelvis en ”passertagg”. Då allt därefter sker automatiskt blir resultatet att oerhörda mängder administrativt arbete elimineras, precis som risken för att något går fel längs vägen. Att låta betalhantering ske via Microdeb resulterar i snabba, smidiga och korrekta betalningar. 

 

Digitalisera beställningshanteringen inom kommunhuset

Många av de kommuner vi besöker har ofta manuella rutiner för att beställa mat och fika till sammanträden. Själva beställningen görs via telefon, mejl eller handskrivna lappar. Därefter bekräftas beställningen av mottagaren som i sin tur lägger in den i systemet. Följesedlar skrivs ut och lämnas till ansvariga. Det är en omfattande process och mycket tid läggs på att svara på frågor, leta underlag, kartlägga deltagare och syfte, samt sammanställa faktureringsunderlaget.

Microdebs digitala lösning för beställningshantering gör det enkelt att hantera beställningar, kontering, attestering och faktureringsunderlag. Vårt system integreras med kommunens ekonomisystem, alla beställningar görs på webben och underlaget lagras digitalt och är sökbart. Filer för internfakturering skapas och skickas automatiskt till ekonomiavdelningen. Varje beställare kan själv ha kontroll på sin beställningshistorik samt checka av mot fakturan som kommer i ekonomiportalen.

[gravityform id=”6″ title=”true” description=”true”]

Referenser

Umeå kommun har nu kontroll över pedagogiska luncher, behörigheter och har en effektiv måltidsplanering

Läs kundcase

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]