Hållbarhet – i alla led

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Den som är intresserad av att i sammanfattande termer beskriva de två-tre senaste åren får svårt att bortse från ordet hållbarhet. Vi tågskryter, flygskäms, handlar begagnat och äter grönt i väsentligt högre utsträckning än tidigare. Kanonbra tycker en del, trams säger andra. Men att denna trend på allvar fått fäste, det kan vi vara fullt ut överens om.

En bransch där denna förändring är särskilt synlig är i restaurangbranschen. Och det är inte speciellt konstigt. Konsumenterna efterfrågar gröna alternativ, och de som tävlar om konsumenterna ställer gröna alternativ till förfogande. Oavsett bransch gör de allra flesta av oss vårt yttersta för att tillfredsställa våra kunders behov och önskemål.

Vad efterfrågar konsumenterna, egentligen?

Vi tycker som sagt att det är fullt logiskt att restauranger tillgängliggör det som konsumenterna vill ha. En fråga som är mycket viktig att ställa sig är: Vad är det alla de som efterfrågar gröna alternativ egentligen vill ha? I flera fall är det säkert en fråga om smakliga preferenser. Men det viktigaste drivkraften lär trots allt vara viljan att göra hållbara val. Restauranger vars utbud går i linje med denna minst sagt utbredda prioritering ökar givetvis sina chanser att bli valda av konsumenterna.

Som sagt, viljan att göra hållbara val präglar ofta innehållet på tallriken. Men det finns självklart andra hållbarhetsaspekter, även i ett restaurangsammanhang.

Konsekvent hållbart?

Den som önskar attrahera den (växande) andel av konsumenterna som lägger stor vikt vid hållbarhet bör rimligtvis agera autentiskt och konsekvent hållbart. Att låta hållbarhetstänket ha inflytande över menyn är en åtgärd, att ta ett krafttag kring hur exempelvis beställningar hanteras kan vara ett annat. Slutsatsen är att den som satsar på att profilera sig som hållbar självklart gör klokt i att vidta hållbarhetsåtgärder kring sin huvudprodukt, men för att det ska bli trovärdigt behöver man tänka hållbart i alla led.  

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]