Microdeb tar sats mot fortsatt tillväxt – förvärvar ännu en konkurrent 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

För drygt tre år sedan förvärvade Microdeb (då Atronic) det dåvarande Västeråsbolaget Microdeb AB. Sedan dess har bolagen slagits samman och gjort gemensam sak under namnet Microdeb. Nu tar Microdeb sats ännu än gång, och förvärvar SMS Scandinavia.

– ”Vi har fantastiskt händelserika år bakom oss, och det känns otroligt spännande att lägga grunden för en framtid där vi ska röra oss i samma riktning fast i ett ännu högre tempo”, säger Microdebs vd, Caroline Thorén.

Kraven på funktionalitet och leveranskapacitet är höga, och branschen är till sin natur föränderlig. Genom att förvärva och slås samman med SMS Scandinavia ökar Microdeb sina möjligheter att tillgodose de behov som marknaden efterfrågar.

– ”Vår utgångspunkt är att vi genom förvärvet av SMS kommer att bli lite bättre på allt. Vårt tjänsteutbud kommer att bli bredare och bättre. Dessutom förväntar vi oss en avsevärt bättre leverans- och supportkapacitet, genom att vi blir fler medarbetare, ökar vårt samlade kunnande samt vår geografiska spridning”, resonerar Caroline Thorén.

Thomas Elmermark, vd på SMS Scandinavia och Microdebs vd Caroline Thorén.

SMS Scandinavia, med säte i Bromma har varit verksamma på betal- och serviceområdet sedan tidigt 2000-tal. Thomas Elmermark, vd för SMS Scandinavia säger följande om den stundande sammanslagningen:

– ”För att säkerställa att vi även i framtiden ska kunna erbjuda riktigt bra kvalité både i våra tekniska lösningar och vår serviceleverans har vi på SMS under en längre tid tittat efter någon att samarbeta med. I Microdeb har vi hittat en partner att bli långsiktigt lyckosamma med. Det ska bli oerhört spännande att se vad vi kan uträtta som gemensamt bolag”, säger Thomas Elmermark.

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]