Förskottsintäkt – det bästa vaccinet mot riskerna

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Som vi flaggade för i vårt senaste inlägg, det som kretsade kring riskerna med presentkortsförsäljning, följer här ett resonemang om hur möjligheterna och fördelarna med presentkortsförsäljning kan komma din verksamhet till del ­– utan att riskerna behöver vara en faktor.

Vi menar att den huvudsakliga risken för din verksamhet, när en extern samarbetspart administrerar presentkortsförsäljningen uppstår om den aktör ni valt att samarbeta med ­får ekonomiska problem.

Risken vid ett sådant utfall är att de intäkter som presentkortsförsäljningen resulterat i, betalas ut senare än avtalat. Detta scenario är givetvis allt annat än önskvärt. Ett sätt att undvika att en situation av detta slag realiseras är att endast ingå samarbeten med aktörer som du känner tillit för. Aktörer som uppträder pålitligt och som har dokumenterad erfarenhet av att hjälpa verksamheter likt din.

Utöver tillit finns det ett gäng åtgärder som i praktisk bemärkelse kan agera krockkudde mot risker av ovan nämnd karaktär.

 

Intäkt direkt ­– problem solved

Okej, nog om utmaningar och problem. Syftet med denna text är att föra ett resonemang om hur problemen kan undgås. Det hela är inte särskilt krångligt. Ni minns vår fråga: När får ni betalt? Däromkring återfinns nyckeln som kan lösa upp ekvationen:

Slipp tungt belastande administration – utan att riskera försenade eller i värsta fall uteblivna intäkter.  

Svaret på frågan: ”När får ni betalt?” bör givetvis vara ”direkt”. I samma skede som ni säljer ett presentkort ska pengarna kommer er till del. Den förskottsintäkt som därmed utvinns är en av de allra tydligaste och största fördelarna med att sälja presentkort över huvud taget.

När ett presentkort säljs och resulterar i en omedelbar intäkt kan pengarna användas för att utveckla och förädla verksamheten. Även om ett ”i-värsta-fall-läge” inte inträffar, det vill säga att er månatliga intäkt försenas, så finns det inga skäl till att pengarna ska ”hållas” på någon mellanstation när de kan göra nytta i din verksamhet.

Dessutom är det som sagt det allra säkraste sättet att undgå den tydligaste och största risken med hela upplägget. Vi som tillhandahåller betallösningar gör det för att förenkla och effektivisera din verksamhet.

Genom lösningar som exempelvis minimerar dina administrativa åtaganden vill vi hjälpa dig att frigöra tid till din kärnverksamhet. Men den tiden vore alltför dyrköpt om den å andra sidan gick ut över din nattsömn – vilket inte är en ovanlig följd av oro för huruvida intäkterna ska trilla in enligt plan.

Därför är det av största vikt att den som säljer presentkort – oavsett om försäljning och inlösen hanteras i ett eget system, eller om det sköts med hjälp av en extern aktör – får sina intäkter i direkt anslutning till att korten säljs.

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]