Förberedelser inför höstterminen

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

För några dagar sedan kom beskedet att gymnasium, högskolor, universitet och annan slags vuxenutbildning kommer att öppna upp igen – efter att ha bedrivit undervisning på distans de senaste månaderna. Beslutet gäller från den 15:e juni vilket i praktiken innebär att en normal skolgång är att vänta från och med höstterminen.

Detta besked betyder sannolikt att de som arbetar i dessa sammanhang just nu är i full färd med att planera återgången. Vi som verkar i en helt annan kontext kan bara föreställa oss att det är ett ganska krävande arbete, med stora mängder frågor att besvara. Microdebs expertis är som bekant inte ”skolfrågor”, men vi gillar att resonera kring planering. Gärna med koppling till ett annat specifikt område, som ligger oss varmt om hjärtat.

 

Fler skäl än någonsin att ha en genomtänkt plan för betalsituationerna

 

Som någon kanske kunde ana är det alltså betalningar som denna text ska kretsa kring. Det finns situationer även i skolans värld där en klok plan för hur betalningar ska hanteras är nödvändig. Det handlar främst om caféer och skolmatsalar. Olika regler gäller på olika platser, men ofta ska personalens lunch betalas eller åtminstone registreras, samtidigt som studenterna ofta handlar i kaféet mellan lektioner och föreläsningar.

Att vi på Microdeb anser att betalningar ska hanteras så effektivt som möjligt är inget nytt. Men vi menar att konsekvenserna av situationen som pågår gör det mer angeläget än någonsin att ta ett krafttag kring dessa frågor. Nedan följer tre argument för varför en väl vald betallösning kommer att göra mer nytta än vanligt när höstterminen drar igång.

 

Tre anledningar till varför det är rätt läge att se över betallösningsfrågan

 

Kostnadseffektivitet

Vuxenutbildningar i olika former bedrivs vanligen på kommunal nivå eller i mindre företag, alltså i kontexter där de ekonomiska marginalerna ofta är relativt små även vanligtvis. För de allra flesta har Coronakrisen dessutom gjort marginalerna ännu mindre. Det är därför helt rätt tid att välja bort dyra betalalternativ som tar flera kronor i avgift per transaktion. Inte minst är det helt rätt läge att hitta en lösning som rationaliserar bort administration så att ekonomiavdelningar och övrig administrativ personal kan fokusera på sådant som rör kärnverksamheten. 

Tidpunkt

I vardagen, när allt rullar på som vanligt kan det vara svårt att hitta tid till frågor av övergripande karaktär. Att få syn på och göra något åt all förbättringspotential som finns får ofta stå tillbaka till förmån för ett hektiskt dag-till-dag-schema. Det är därför helt rätt läge just nu. Inte för att arbetsbelastning nödvändigtvis är låg, utan för att hela den här våren har tvingat oss att omfamna förändring. De flesta av oss har tvingats bli mer snabbfotade än vanligt, vilket bör utnyttjas till att genomföra förändringar som kan framstå som krävande, men som kommer att leda till förbättring.

Minskad smittorisk

Som vanligt tänker vi förstås tjata lite om transaktionshastighet och köbildning. Allt talar för att viruset kommer att existera även till hösten. Och då finns det goda skäl att fundera lite närmare på köer. Vid betalning i kiosk med personaltagg eller ett förladdat kort är förutsättningarna för ett bra flyt mycket goda. Dessutom är det viktigt att få bort kuponger från lunchen som ska överlämnas i fysisk form mellan personalens händer. Om samma information kan förmedlas digitalt är det sannerligen att föredra, av flera orsaker.

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]