Fokusera på kärnverksamheten

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

I nästan samtliga texter som publiceras i Microdebs kanaler förekommer resonemang i stil med: ”Spara tid och pengar genom att effektivisera transaktioner”, eller ”slipp administration med Microdebs betal- och beställningslösning”. Denna text kommer ägnas åt att konkretisera detta ständigt återkommande argument.

Låt oss inledningsvis fokusera på den ekonomiska aspekten. Vi på Microdeb strävar efter att vara en hjälpande hand i våra kunders mål att öka sin lönsamhet. Vår målsättning är alltid att den som samarbetar med oss ska öka sin lönsamhet. Ekonomiskt lönsam blir man som bekant genom att öka verksamhetens intäkter samt genom att minska dess utgifter. Så vad menar vi när vi å ena sidan säger att det är viktigt att hålla nere kostnader, och å andra sidan uppmannar företag och organisationer att köpa våra produkter?

Kostnad eller investering?

Oavsett om man är verksam inom offentlig verksamhet eller det privata näringslivet behöver organisationens slantar användas klokt. Det är av stor vikt att resonera kring olika satsningars potentiella resultat. Ur ett lönsamhetsperspektiv är det viktigt att ha ett lika uppmärksamt förhållningssätt till tid. I många verksamheter ägnas oförsvarbara mängder tid åt att hantera administrationen kring exempelvis personalmatsalen. Om dessa företag frigör denna tid kan den istället ägnas åt det som företaget kan ta betalt för. Genom att frigöra tid till de arbetsuppgifter som ligger inom ramen för kärnverksamheten ökar intäkterna väsentligt mer än vad det kostar att frigöra tiden. Enligt dessa principer hjälper Microdeb en stor mängd aktörer att öka sin lönsamhet.

Hur kan ni underlätta för personalen?

När det gäller offentlig verksamhet är kärnuppdraget ofta ett annat än att maximera den ekonomiska lönsamheten. Här, kanske ännu mer än i andra sammanhang är det av yttersta vikt att de yrkesverksamma ges utrymme att fokusera på sitt uppdrag, och inte på en massa annat. Lärare ska inte behöva ägna tid och kraft åt att oro sig över hur betalning för den pedagogiska måltiden ska hanteras. På samma sätt ska sjukhuspersonal kunna koncentrera sig på sitt uppdrag, för att därefter kunna ta en paus som varken präglas av orimligt långa köer eller oklarheter i hur betalningar ska genomföras.

Oavsett vad din verksamhet ägnar sig åt, och vad dess syfte är blir det sannolikt bäst om så mycket tid och kraft som möjligt kan ägnas åt kärnverksamheten.

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]