Ersätt analog hantering & minska belastningen på personalen och klimatet.

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Tidigare i veckan skrev vi om effektiv hantering av debitering och registrering kring pedagogisk måltid. I detta inlägg reflekterar vi över vardagen för andra kommunanställda. Nämligen de som har kommunhuset som sin arbetsplats. Även denna grupp har självklart mycket att vinna på en enkel och trevlig lunch- och betalsituation.

På många av dessa arbetsplatser finns det en personalrestaurang, vilket utgör en mycket god möjlighet för de anställda att smidigt och enkelt avnjuta sin lunchrast samt sitt dagliga lunchmål.

Dessvärre lyser såväl njutning som smidig- och enkelhet alltför ofta med sin frånvaro i en stor mängd kommunala personalrestauranger.

Analog hantering stjäl värdefull tid

Orsaken till nämnd problematik är till stor del att ett flertal kommuner fortfarande använder fysiska kuponger när de anställda ska betala för sin lunch.

Något som tenderar att resultera i arbetsuppgifter som stjäl tid och fokus från den stund på dagen som den anställde ska kunna ägna åt att fylla på energi och vila upp sig.

Även i samband med representation ställer den föråldrade, analoga metodiken till det för de kommunanställda. I sådana sammanhang behöver kommunernas medarbetare i regel se till att en papperslapp fylls i, där namn, syfte, antal deltagare med mera, deklareras, manuellt.

Läs mer om Microdebs lösningar för kommunala verksamheter

Läs mer

Det borde rimligen ligga i kommunernas intresse att bespara sina anställda sådan hantering. Tiden som sparas av att denna process automatiseras kan den kommunanställde använda till att koppla av, eller vid representationstillfällen: fokusera på att vara bästa tänkbara representant för kommunen.

Att rationalisera bort analog hantering i dessa situationer minskar belastningen på både medarbetare och vår planet.

Minskat klimatavtryck – ökad trivsel

Utöver att ert klimatavtryck minskar samt att de anställdas trivsel ökar – innebär en automatiserad betalhantering också påtaglig administrationslättnad för ekonomiavdelningen som slipper ägna tid och kraft åt manuell hantering av de lappar som kollegorna fyllt i.

Vi på Microdeb hjälper gärna kommuner och dess anställda att uppnå en trivsam lunchsituation, men också arbetssituation i stort.

Det vanligaste, och mest effektiva tillvägagångssättet är att en kassaterminal från Microdeb sätts upp i personalrestaurangen. Något som möjliggör att alla debiteringar kan tas emot i ett och samma system.

Effektiva betalsätt är:

  • Passer-tagg/kort på löneavdrag
  • Förladdat kundkort som laddas på via webb/mobil.

[gravityform id=”6″ title=”true” description=”true”]

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]