Bli av med köandet och öka effektiviteten  

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Förra veckan lyfte vi fram ett antal farhågor kopplade till effektivitet och lunchraster. Ståndpunkten vi då gav uttryck för var vikten för arbetsgivare att anta ett varsamt förhållningssätt till personalens behov av mat, vila och umgänge.

Efter att ha uppmanat till nogsamhet och försiktighet, med riskerna som utgångspunkt tänkte vi ägna denna text åt att fokusera på möjligheter.

Om nackdelarna och riskerna utgörs av trötta, hängiga medarbetare som till följd av att ha fått tillbringa stora delar av lunchrasten i kö inte orkar prestera hela arbetsdagen, består fördelarna av det rakt motsatta. Alltså medarbetare som givits goda förutsättningar att ladda batterierna och lägga grunden för en eftermiddag som präglas av positivt mående och god prestation, vilket i sin tur ökar effektiviteten i bolaget. 

Det hela hänger ihop tydligt, och den som inte investerar i att skapa förutsättningar för goda prestationer har stora och jobbiga kostnader att vänta.

Effektivt och fullt möjligt

Egentligen bör dessa ytterligheter inte beskrivas som för- och nackdelar, utan som risker och möjligheter. Anledningen till att just möjlighet är ett så lämpligt ordval är att ett det positiva och effektiva scenario vi beskriver är fullt möjligt att uppnå. Ett sätt att nå detta resultat är att engagera sig i att bra och prisvärd mat finns att tillgå nära arbetsplatsen.

En annan viktig åtgärd är att undvika att låta ”betalmomentet” bli en tids- och energitjuv. Det kan låta som en liten, nästan betydelselös detalj. Men alla som tillbringat mer än halva sin relativt korta rast i en kö som tycks stå helt stilla kan nog skriva under på att det i den stunden är allt annat än betydelselöst. Då lunchrasten är en situation som återkommer varje dag riskerar det att bli ett negativt mönster, som påverkar mående och prestation, totalt sett. Men lyckligtvis är det hela väldigt enkelt att åtgärda.

Flera av våra kunder vittnar om att effektiviteten ökar vid goda förutsättningar kring lunchen.

Ett exempel är Alfdex som berättar om fördelarna med den ”köfria” lunchen.

För information om vad Microdeb erbjuder på detta område 

Klicka här

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]