Close but no effektivitet 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

I tider av stort fokus på effektivisering ställer vi på Microdeb oss mycket positiva till satsningar på personalvård. Att effektivisera processer är oerhört viktigt för alla företag som har för avsikt att växa och frodas framöver. Men en central framgångsfaktor är att undvika tankevurpan där man tror att ökad effektivisering står i kontrast till personalvård.

Att som arbetsgivare engagera sig i att de anställda äter, sover, lever och mår bra är inte bara en fråga om mellanmänsklig omtanke, utan också en ekonomisk effektiviseringsåtgärd. Det är därför glädjande att se hur personalrestauranger blir allt vanligare i det privata näringslivet.

Att tillgängliggöra god, hälsosam och rimligt prissatt mat, precis i anslutning till arbetsplatsen är en klok åtgärd för den som ser värdet i en välmående personalstyrka.

Den som är intresserad av effektivitet bör intressera sig för lunchrasten

Kontentan av denna text såhär långt är att det är viktigt för en arbetsgivare att värna om den anställdas mående. Och att en personalrestaurang är ett bra sätt att göra det på. Vi konstaterar också att så görs i allt fler sammanhang. Då så. Allt gott, eller? Tja, nästan.

Låt oss klura lite till på det här med effektivitet. Ett exempel på effektivitet, som varje vinstdriven organisation behöver fundera kring är hur man kan skapa optimala förutsättningar för personalen att göra ett gott jobb under hela arbetsdagen.

De flesta av oss känner nog igen att vi tenderar att vara något tröttare och hängigare under eftermiddagen än under arbetsdagens inledande hälft. Ett beprövat och mycket välfungerande botemedel mot trötthet och utebliven motivation på eftermiddagen stavas lunchrast.

Den som är intresserad av effektivitet bör i allra högsta grad vara intresserad av lunchrasten. Att människor efter några timmars engagerat arbete får bryta, ta en paus, äta, vila och umgås lägger grunden för en effektiv och positiv eftermiddag. Och just därför är vi så positivt inställda till personalrestauranger, som ju utgör en yta där de anställda på ett företag kan få ovan nämnda behov tillfredsställda.

För information om vad Microdeb erbjuder på detta område 

Klicka här

Dyrbar tid i kö – nej tack

Personalrestaurangen är tveklöst en viktig pusselbit i ett effektiviseringstänk. Där alternativkostnaden för trötta och omotiverade medarbetare under eftermiddagen tagits i beaktning.

Men det finns ytterligare en pusselbit, som riskerar att rasera det hela. Utan en medveten strategi kring denna pusselbit kan personalrestaurang som effektiviseringsmetod inte ses som något mer än en god tanke, som inte åstadkommer någon nämnvärd nytta i praktiken.

Personalrestauranger finns ofta på stora och mellanstora företag, vilket betyder att ganska många människor ska äta samtidigt. Risken är därmed att de anställda får ägna ansenliga delar av den 30 – 60 minuter långa lunchrasten åt att stå i kö.

Att dyrbar lunchtid tillbringas i kö kan knappast ses som en god grund för att eftermiddagens arbete kommer att utföras av välmående, motiverade och effektiva medarbete.

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]