Digitala Presentkort

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Presentkortsförsäljning via Microdeb är ett sedan länge och av många uppskattat sätt att öka förskottsintäkter och knyta till sig nya kundgrupper. Något som bland andra Blackstone Steakhouse, Hotel Tylösand och Familjen Orrmyr givit uttryck för.

Vad som däremot är rykande färskt är den Microdebprodukt som fått det mycket deskriptiva namnet Digitala presentkort, och som i praktiken är en utvidgad och förbättrad version av den presentkortslösning som Microdeb erbjudit sedan länge.

 

Vad är nytt?

 

Utöver att ordet ”digitala” har adderats – vad är egentligen nytt? Först och främst har en ny webbshop (där själva försäljningen äger rum) tagits fram. Den nya webbshoppen innehåller flera förbättringar avseende såväl möjligheter att utforma den enligt egna estetiska preferenser, som nytillkomna funktioner.

Den nyhet som är av allra störst betydelse har förstås tydlig anknytning till just ordet ”digitala”. Historiskt sett har presentkort varit en papperslapp eller möjligen ett plastkort som konsumenten burit med sig till den verksamhet där kortet ska användas. Även om detta tillvägagångssätt alltjämt föredras av en del, så är det bara att konstatera, mobiltelefonen är på god väg att bli vårt främsta betalverktyg.

Orsakerna är flera – ökade krav på smidighet samt väsentligt större medvetenhet kring hållbarhetsfrågor kan nämnas som betydelsefulla faktorer i sammanhanget. Microdebs nya presentkortslösning möjliggör försäljning av presentkort, där såväl presentkortet som kvittot dimper ner i mottagarens mejlkorg. När kortet sen ska nyttjas behöver användaren bara ha med sig sin mobiltelefon.

 

Det ena utesluter inte det andra

 

Att våra smarta mobiltelefoner får fler användningsområden betraktas av de allra flesta som mycket positivt. Det må ta emot att erkänna, men de flesta av oss har en smartphone inom räckhåll, dygnets alla timmar.

Samtidigt är det viktigt att betona att det gäller just ”de flesta av oss” – och inte alla. En del människor har av olika skäl inte tillgång till den sortens tekniska hjälpmedel som innebär att mejlkorgen bor i fickan. Baserat på den insikten hävdar vi på Microdeb att det nya inte helt och fullt bör ersätta det gamla, i alla fall inte för hastigt.

Microdebs nya presentkortlösning innefattar därför möjligheten att sälja presentkort på ”gammalt hederligt vis” – det vill säga: kortet beställs via webben, men kommer hem på posten i fysisk form. Den som så önskar kan alltså beställa ett helt vanligt presentkort medan den som anser att ett digitalt kort passar bättre, lika lätt kan beställa ett sådant.

Vill du veta mer om Microdeb nya presentkortslösning? Kontakta Microdeb.

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]