Dentsply IH AB uppgraderar till Microdebs molntjänst

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Dentsply IH AB, har sedan flera år tillbaka nyttjat Microdebs betallösning i sin personalrestaurang.

Systemet som använts har inneburit att de anställda på Dentsply har kunnat betala för sin lunch med sitt passerkort, där lunchens kostnad dragits från medarbetarens lön.

Dentsply IH AB har hela tiden varit tillfreds med funktionaliteten, men konstaterade för en tid sedan att systemet var en aning föråldrat, något de upplevde gick ut över användarvänligheten.

Med syfte att ha fortsatt tillgång till de delar av lösningen man uppskattat, och samtidigt komma underfund med de utmaningar som identifierats, har Dentsply IH AB valt att uppgradera till att istället använda sig av Microdebs molntjänst.

Dentsply uttrycker att de är och har varit  tillfreds med sina lösningar från Microdeb. Men vilket slags värde skapar egentligen Microdeb för privata företag likt Dentsply? 

Ta reda på det här

Uppgraderingen innebär att Dentsply IH AB har tillgång till samma funktioner som tidigare men med skillnaden att systemets drift och underhåll hanteras helt och hållet av Microdeb.

Genom att använda Microdebs molntjänst får Dentsply IH AB dessutom ett mycket modernare och mer användarvänligt administratörsgränssnitt som nås via valfri smartphone, tablet eller dator.

Kristina Torstensson, som är Head of Site Support på Dentsply IH AB ger sin syn på valet att uppgradera till en nyare betallösning:

”Med tanke på vilket område vi själva verkar inom har vi självklart en stark tro på att teknisk utveckling skapar förbättring. Det betalsystem vi nyttjat de senaste åren har på det stora hela varit till belåtenhet, men då vi fann att det började bli omodernt kändes det naturligt att byta upp oss och använda ett system som ännu mer smidigt och korrekt ger oss det vi önskar av en betallösning”.

[gravityform id=”7″ title=”true” description=”true”]

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]